• 1979 – 1983

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – J. Pospíšil, dirigovanie – V. Daněk, klavír – J. Mašinda)

 • 1983 – 1988

  VŠMU v Bratislave (dirigovanie – L. Slovák)

 • 1990 – 1992

  Conservatoire National de Region de Boulogne-Billancourt, Francúzsko (elektroakustická kompozícia – Michel Zbar)

 • 1991 – 1993

  Kráľovské konzervatórium v Haagu, Holandsko (kompozícia – Luis Andriessen)

 • 1992

  Conservatoire National Superieur de Musique de Paris

 • 1998

  Université Paris VIII (štúdium etnomuzikológie)

"Baán sa spočiatku prejavoval ako autor prekomponovaných partitúr pre moderný big band. Rytmický náboj, ktorý je v tejto oblasti nenahraditeľný, si skladateľ nesie so sebou aj v ďalšom vývoji. Hlavnou oporou pri budovaní hudobnej plochy je u Baána rytmus prejavujúci sa ako stabilný pulz (Three Pages From My Atlas) alebo dôležitý motivický prvok. Protiváhu k rytmickej zložke tvorí Baánov záujem o zvukový svet plechových dychových nástrojov a saxofónov. V orchestrálnych skladbách, z ktorých dve sú inštrumentované iba pre dychové nástroje, sa okrem typických razantných polôh objavuje aj zvuková drobnokresba, dialogická hra nástrojových skupín a extrémne spôsoby hry či multifónia."

 

(ZAGAR, Peter: Jozef Baán. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 23.)

x