• 1979 – 1985

  Hudobná akadémia v Bazileji (klavír – M. Raaflaub, neskôr hudobná teória a kompozícia – Robert Suter, Jacques Wildberger a Wolfgang Neininger)

 • 1982 – 1985

  štúdium dirigovania u Alberta E. Kaisera, počas jedného roku jeho asistent na Hudobnej akadémii

 • 1983

  dirigentský kurz u Franca Ferraru v Siene

 • 1984 – 1986

  korepetítor a asistent Harryho Rodmanna v Opernom štúdiu v Bazileji

 • 1985 – 1986

  dirigent orchestra Complesso Vivaldiano v Bazileji

 • 1986 – 1988

  ďalšie štúdium dirigovania u Ulricha Wedera a na Konzervatóriu Richarda Straussa v Mníchove, súčasne účasť na prednáškach a orchestrálnych skúškach Sergiu Celibidacheho ako aj na Mozarteu v Salzburgu, súčasne práca v divadle v Innsbrucku

 • 1987

  dirigentský kurz u Arpadia Joo v Assisi

 • 1988 – 1990

  pedagóg hudobnej teórie na Akadémii pre sakrálnu hudbu v Luzerne

 • 1990 – 1996

  pedagóg hudobnej teórie, hry z partitúr a sluchovej výučby na Konzervatóriu v Schaffhausene

 • od 1993

  skladateľ v slobodnom povolaní v Bratislave

"Hanákova doterajšia tvorba je kvantitatívne zatiaľ veľmi skromná, no tým zaujímavejšia. Názvy skladieb, ako aj ich textová inšpirácia poukazujú na skladateľovu vyhranenú estetiku a filozofickú reflexiu. „Osobitý hudobný jazyk Mojmíra Hanáka charakterizuje silne expresívna, hlboká umelecká výpoveď a snaha o čo najúspornejšie využitie materiálu v nadväznosti na estetické línie a kompozičné myslenie ruskej školy (Modest Petrovič Musorgskij, Dmitrij Šostakovič).“ (Anton Steinecker). V doterajších skladbách prevažuje vedomý príklon k zvukovej subtílnosti a priezračnosti inštrumentálnej sadzby (Ticho pre flautu, sláčiky a harfu), pripomínajúcu pastelové farby francúzskych maliarov-impresionistov."

 

(JURÍK, Marián: Mojmír Hanák. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 114.)

x