• 1970 – 1972

  Konzervatórium Košice - spev

 • 1972 – 1976

  Pražské konzervatórium – kompozícia (Ján Bartoš), spev

 • 1976 – 1981

  HAMU Praha – kompozícia (Jiří Pauer)

 • 1982 – 1985

   HAMU Praha – interná umelecká ašpirantúra v obore skladba

 • 1988 – 1990

   Musikakademie Basileji – stáž v elektroakustickom štúdiu

 • 1985 – 1992

  odborný asistent na HAMU na katedre skladby

 • 1993 – 2010

  docent na HAMU na katedre skladby

 • od 2011

  profesor na HAMU na katedre skladby

 • od 2013

   profesor skladby na Akadémii Umení v B. Bystrici 

x