• 1970 – 1972

  Konzervatórium Košice (spev)

 • 1972 – 1976

  Pražské konzervatórium (kompozícia – Ján Bartoš; spev)

 • 1976 – 1981

  HAMU Praha (kompozícia – Jiří Pauer)

 • 1982 – 1985

  HAMU Praha – interná umelecká ašpirantúra v odbore skladba

 • 1988 – 1990

  Musikakademie Basileji – stáž v elektroakustickom štúdiu

 • 1985 – 1992

  odborný asistent na HAMU na katedre skladby

 • 1993 – 2010

  docent na HAMU na katedre skladby

 • od 2011

  profesor na HAMU na katedre skladby

 • od 2013

  profesor skladby na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Filasova hudobná reč sa v mnohých ohľadoch  opiera o klasicko-romantický ideál európskej hudby. Zároveň jej však nechýba vlastná invencia a svojrázny charakter. Výraznou a spevnou melodikou vo svojich dielach Filas odráža  svoju celoživotnú fascináciu operou. V harmónii hľadá krásu. Inštrumentáciou vytvára kontext, špecifický hudobný výraz a farebnosť.

Šťastná, P. Záhořovo lože, aneb Vykoupení. In: Harmonie. Klasická hudba, jazz a world music. Február 2023, s. 77.

x