• 1970 – 1972

  Konzervatórium Košice (spev)

 • 1972 – 1976

  Pražské konzervatórium (kompozícia – Ján Bartoš; spev)

 • 1976 – 1981

  HAMU Praha (kompozícia – Jiří Pauer)

 • 1982 – 1985

  HAMU Praha – interná umelecká ašpirantúra v odbore skladba

 • 1988 – 1990

  Musikakademie Basileji – stáž v elektroakustickom štúdiu

 • 1985 – 1992

  odborný asistent na HAMU na katedre skladby

 • 1993 – 2010

  docent na HAMU na katedre skladby

 • od 2011

  profesor na HAMU na katedre skladby

 • od 2013

  profesor skladby na Akadémii umení v Banskej Bystrici

x