• 1956 – 1961

  Konzervatórium v Bratislave (klavír)

 • 1962 – 1967

  Akadémia múzických umení v Prahe (klavír, čembalo)

 • 1967 – 1981

  pedagogická, koncertná sólistická činnosť, realizácia nahrávok pre rozhlas a gramofónové spoločnosti

 • od 1972

  trvalý pobyt v Nemecku, docentka hry na klavíri na odbornej cirkevnej škole v Rottenburgu, autodidaktické štúdium kompozície

 • od 1981

  kompozičná činnosť v slobodnom povolaní

 • 1986, 1990, 1992, 1998

  letné kompozičné kurzy v Darmstadte

 • 1986 – 1996

  opätovné pozvania na festivaly Vom Schweigen befreit (4 kompozičné objednávky), Komponistinnen gestern-heute (2 objednávky)

 • 1989 – 1991

  Projekt Heimat (kultúrny projekt mesta Kassel)

 • 1999

  Unerhörte Musik (spolupráca na koncertoch súčasnej hudby v Berlíne)

 • 2000

  na pozvanie Gidona Kremera rezidenčnou skladateľkou na medzinárodnom festivale v Lockenhause (premiéry štyroch skladieb)

 • 2003

  spolu s violončelistkou Barbarou Brauckmannovou zakladateľka OWP (Ost-West-Podium) v Kasseli na zintenzívnenie kultúrnej výmeny medzi Východom a Západom

 • od 2005

  spolupráca s Ivanom Buffom a Quasars Ensemble

 • 2010 – 2011

  štátne štipendium "Villa Concordia", Bamberg

x