• 1973 – 1979

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Eva Pappová, čembalo – Róbert Grác)

 • 1992 – 1995

  Akadémia starej hudby v Brne (čembalo a basso continuo – Shalev Ad-El)

 • 1995 – 1996

  Akademie für alte Musik v Drážďanoch (John Toll)

 • 1993 a 1997

  študijné pobyty v Angouleme, Francúzsko (Pascal Dubreuil)

 • 1979 – 1992

  korepetítorka SĽUKu

 • 1992

  umelecká vedúca súboru starej hudby Gaudium pri súbore Mladé srdcia

 • 1993

  členka súboru Musica aeterna pri SF

 • od 1995

  korepetítorka ZUŠ na Štefánikovej ul. v Bratislave a Tanečného konzervatória E. Jaczovej

 • od 2006

  pedagogička Súkromného konzervatória v Nitre

 • od 2007

  pedagogička hry na čembale na VŠMU

Ako sólistka a komorná hráčka účinkovala na viacerých domácich podujatiach a na zahraničných festivaloch (Galantní slavnosti Brno, Slavnosti pětilisté růže Český Krumlov). Okrem toho vystupovala v Rakúsku (Viedeň), v Českej republike (Praha), v Nemecku (Rheinfelden, Drážďany, Lipsko) a vo Francúzsku (Angoulême). Spolupracovala s telesami slovenskými (Mladí bratislavskí sólisti, ŠKO Žilina) i zahraničnými (Camerata Hungarica a Renaissance consort – Maďarsko, Flores musicae – ČR), s dirgentmi slovenskými (Jack Martin Händler, Anton Popovič, Adrian Rajter, Leoš Svárovský) i zahraničnými (Pascal Dubreuil, Marie-Laure Teissedre, John Toll, Olivier Schneebeli). Pravidelne spolupracuje so súborom Musica Aeterna a Michalom Sťahelom. Je jednou zo zakladajúcich členiek súboru Speculum a členkou súborov starej hudby Miméza, Music for a while.

„Agnesa Ferienčíková je pohotová a vyhľadávaná hráčka continua, vyznačuje sa zmyslom pre štýlovú disciplínu a skúsenosťou v spolupráci so sólistami a v ansámblovej hre. Hráva na vlastnom nástroji, na kópii anglického spinetu „Steven McKeene 1740“."

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 44-45.)

x