• 1974

  absolvovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (národná škola a hudobná výchova)

 • 1974 – 1989

  odborná pracovníčka v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

 • 1985

  absolvovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1987 titul PhDr., školiteľ PhDr. Richard Rybarič, CSc.)

 • 1989 – 2011

  pedagogička hudobnohistorických disciplín na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • 2006

  obhajoba dizertačnej práce Hudobná kultúra v Banskej Bystrici v rokoch 1945 – 2000 na Ústave hudobnej vedy SAV v Bratislave (titul PhD., školiteľka PhDr. Jana Lengová, CSc.)

 • 2011 – 2012

  koordinátorka národných a medzinárodných grantových projektov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

V oblasti výskumu sa zameriavala na regionálnu hudobnú historiografiu a dokumentáciu hudby 19. a 20. storočia, duchovnú hudbu 19. storočia na Slovensku s dôrazom na osobnosť Jána Egryho, ktorého prínos zhodnotila vo viacerých vedeckých štúdiách, a ktoré sa stali zdrojom pre spracovanie hesla v encyklopédii Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik Personenteil 6. Stuttgart, Bärenreiter, Verlag, 2001. Dokumentačne spracovala súbornú bibliografiu Pavla Tonkoviča (1994). Svoj záujem o regionálnu históriu prezentovala v monograficky orientovanej štúdii a monografii o hudobnom divadle v Banskej Bystrici (1987, 2009).

Aktívne participovala na rozvoji hudobného života Banskej Bystrice, dramaturgicky a organizačne realizovala medzinárodný festival Hudobné salóny v Banskej Bystrici, bola tajomníčkou regionálnej pobočky Hudobnej únie (1991 – 1992), je spoluzakladateľkou Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

Absolvovala študijné pobyty na medzinárodnom festivale súčasnej hudby Dni Muzyki kompozytorow Krakowskich v Krakove v Poľsku (na pozvanie Zväzu skladateľov Poľska, 1995 – 1999), prednášala na Akademii Muzycznej v Krakove v Poľsku v rámci projektu Erazmus (2009).

x