• 1966 – 1972

  Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove (slovenský jazyk a výtvarná výchova), účinkovanie v študentskom divadle

 • 1968 – 1969

  štipendijný pobyt vo Francúzsku na Univezite v Tours, prvé dotyky anglosaským folkom, zameraným na ľudové balady; prvé ľudové balady a legendy v slovenčine

 • 1974 – 1978

  účinkovanie v programe Pes-nič-ky v bratislavskom Junior klube a v inscenácii Ostrovy (Peter Belan, Ivan Hudec) v Divadle u Rolanda; členka pražského pesničkárskeho združenia Šafrán

 • 1976

  hudobná spolupráca na premiére divadelnej hry P. Kováčika: Krčma pod zeleným stromom v Činohre P. O. Hviezdoslava v Bratislave

 • 1982 – 1985

  sólové vystúpenia v bratislavskej skupine Zátvorka (Miloš Janoušek, Tamara Koričanská, Julo Kinček); členka tria (Miloš Janoušek, Ivan Hoffman), ktoré malo v repertoári ľudové balady, zhudobnenú poéziu Milana Rúfusa, Vojtecha Mihálika, Viery Vincovej, Pavla Maloviča, Ivana Hoffmana, Miloša Janouška...

 • 1991 – 1993

  príprava a moderovanie relácie Pesničky do tmy v RMC Rádiu (spolu s M. Janouškom) o folku, šansóne a rocku

 • 1991

  koncert s Jiřím Stivínom v Štúdiu S (Bratislava)

 • 1992

  realizácia autobiografického profilu v cykle Pesničkári slovenskí (tiež spolu so skupinou Sklo)

 • 1995

  spolupráca s Vlastom Redlom na albume Slovenské balady

 • 1992 – 2004

  hudobná spolupráca so Slovenským rozhlasom na vysielaní rozhlasového mesačníka pre frankofilov

 • 1998

  návrat k folklóru a začiatky world music na podnet huslistu Sama Smetanu

 • 1999

  vystúpenie na festivale world music Tanz & Folk Fest Rudolstadt Bardentreffen Norimberg; spolupráca na koncertných projektoch STV a Divadla a.ha (neskôr DK Zrkadlový háj) v Bratislave pod názvom Urobme si ticho

 • od 2004

  vystúpenia v duu so Samom Smetanom, so skupinou Banda a s Trojkou Zuzany Homolovej (Samo Smetana - husle, Miloš Železňák - gitara)

x