• 1970 – 1976

  Konzervatórium Ostrava (trúbka – Quido Fišer)

 • 1976 – 1980

  AMU Praha (trúbka – Václav Junek), prvý angažmán v Pražskom komornom orchestri bez dirigenta

 • od 1982

  člen ŠKO Žilina

 • 1981/1982

  a od 1992 až do súčasnosti pedagóg na Konzervatóriu Žilina (zakladateľ a umelecký vedúci, dirigent Veľkého dychového orchestra)

 • 1998 – 2001

  pedagóg hry na trúbke na Akadémii umení v Banskej Bystrici a zároveň na Katolíckej univerzite v Ružomberku (1998 – 2000)

 • -

  v súčasnosti popri Konzervatóriu pedagóg hry na trúbke, metodiky a komornej hry na Katedre hudobnej výchovy Fakulty prírodných a humanitných vied Žilinskej univerzity

Okrem ŠKO Žilina spolupracoval aj s ďalšími súbormi a orchestrami: FISYO Praha, Janáčkova filharmónia Ostrava, Slezské divadlo Opava, Tanečný orchester Českého rozhlasu Ostrava, dychové súbory Ostravanka, Valaška, Vítkovák.

Ako sólista najčastejšie koncertoval s ŠKO Žilina, k jeho umeleckým aktivitám patrí aj dirigovanie amatérskych speváckych zborov na Morave (v Lidečku a Střelnej) a amatérskeho dychového súboru Lidečanka.

x