• 2001 – 2006

  štúdium odboru Hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 2004 – 2005

  štipendijný pobyt v rámci programu Aktion Österreich - Slowakei, Institut für Musikwissenschaft Universität Wien; Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft Universität für Musik und darstellende Kunst

 • 2007 – 2008

  štipendijný pobyt v rámci programu Aktion Österreich - Slowakei, Institut für Musikwissenschaft Universität Wien

 • 2006 – 2009

  doktorandské štúdium odboru Teória hudby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 2002 – 2007

  korepetítorka v ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova ulica, Bratislava

 • 2010 – 2013

  ZUŠ Pohořelice, klavírny pedagóg

 • 2013 – 2014

  ZUŠ J. G. Mendla, Brno, klavírny pedagóg

 • 2014 – 2015

  zástupkyňa riaditeľa v ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova ulica, Bratislava

 • 2015 – 2016

  Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií (prednášky a odborný seminár z predmetu Dejiny hudby)

 • 2015 – 2017

  Slovenská akadémia vied, Ústav hudobnej vedy, vedecký pracovník

 • 2018

  Slovenská akadémia vied, Historický ústav a Ústav divadelnej a filmovej vedy, vedecký pracovník

Absolventka Hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala štipendijné pobyty vo Viedni. V roku 2008 získala titul PhD. s dizertačnou prácou na tému Mestské divadlo v Prešporku v rokoch 1886 - 1920. Po štúdiu pracovala v sfére základného umeleckého školstva (korepetítor, klavírny pedagóg a zástupkyňa riaditeľa) a od roku 2015 je vedeckou pracovníčkou v Slovenskej akadémii vied najprv na Ústave hudobnej vedy, v súčasnosti v Historickom ústave a Ústave divadelnej a filmovej vedy.
 
Špecializuje sa najmä na výskum dejín mestského divadla v Bratislave/Prešporku v 19. storočí v kontexte vývoja divadelnej scény v okolitých centrách strednej Európy.

x