• 1960 – 1963

  Konzervatórium v Bratislave (spev – Imrich Gál, Štefan Hoza)

 • 1963 – 1967

  JAMU v Brne (spev – Vlasta Linhartová)

 • 1966 – 1982

  sólista Štátneho divadla v Ostrave

 • 1982 – 2004

  sólista Opery SND

Jozef Ábel hosťoval najmä na operných scénach v Českej republike (Opava, Praha, Brno) a na Slovensku (Košice, Banská Bystrica), ale absolvoval aj niekoľko zahraničných vystúpení (Berlín, Riga ...). Spolupracoval s Českou a Slovenskou televíziou a rozhlasom. Venoval sa aj koncertnému spevu a tiež pedagogickej činnosti na Konzervatóriu v Bratislave. 

x