• absolvovanie gymnázia a lekcie klavíra u Ilzy Vilímovej

 • 1957 – 1961

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová, dirigovanie – Imrich Križan a Kornel Schimpl, kompozícia – Andrej Očenáš)

 • 1961 – 1965

  VŠMU v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)

 • 1976

  účasť na majstrovskom interpretačnom kurze, Mozarteum v Salzburgu (Paul von Schilhawski)

 • 1985

  mesačná stáž na Gnessin Institute a na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve

Prienik bohatých aktivít Miloslava Starostu na poli interpretačnom, pedagogickom, publicistickom, organizačnom a prekladateľskom tvorí veľký prínos vo vývoji klavírneho interpretačného umenia na Slovensku.

Niekoľko desaťročí bol interpretačne aktívny v oblasti sólistickej klavírnej a komornej literatúry. Ako sólista či komorný partner popredných osobností slovenského interpretačného umenia sa predstavil na koncertných pódiách napr. v Nemecku, Rusku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Švédsku, Dánsku, Taliansku, Švajčiarsku ako aj na vtedajšej domácej československej scéne. Opakovane vystúpil na mnohých festivaloch ako Pražská jar (1975, 1986), Bratislavské hudobné slávnosti (1973, 1976, 1985) a ďalších. Bol iniciátorom a členom komorných zoskupení Slovenské klavírne trio (Miloslav Starosta – klavír, Peter Michalica – husle, Juraj Alexander – violončelo), Bratislavské klavírne trio (Miloslav Starosta – klavír, Pavol Heinz – husle, Jozef Sikora – violončelo) a súboru Musici da camera Bratislaviensis. Realizoval nahrávky pre domáci rozhlas a televíziu ako aj pre vydavateľstvo OPUS.

Po dlhých 47 rokov sa jeho životná cesta spájala s VŠMU v Bratislave. Od roku 1965 bol pedagógom klavíra na Katedre klávesových nástrojov (od roku 1980 ako docent, od roku 1988 ako profesor) a zároveň pôsobil aj v oficiálnych vedúcich funkciách, a to ako prodekan (1980 – 1981) a dekan Hudobnej fakulty VŠMU (1981 – 1989). Od roku 1991 tu viedol predmety tzv. doplňujúceho pedagogického štúdia pre študentov i absolventov fakulty a stal sa jedným zo zakladateľov študijného programu hra na klavíri – pedagogické zameranie. V roku 2000 založil a stal sa vedúcim Metodického centra HTF VŠMU, ktoré sa v roku 2003 pretransformovalo na Centrum výskumu HTF VŠMU. Jeho početní absolventi sa etablovali na koncertnom pódiu a pôsobia či pôsobili na významných slovenských odborných vzdelávacích inštitúciách ako aj v zahraničí: Zuzana Niederdorfer (Paulechová), Daniel Buranovský, Viera Bartošová, Zlatica Poulová, Zuzana Čižmarovičová, Iveta Čisáriková, Elena Händler, Peter Tarkay, Miriam Gašparíková, Janette Katinová-Šingerová, Štefan Sedlický a mnohí ďalší.

Externe niekoľko rokov vyučoval aj na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.

V rámci svojich rozsiahlych publikačných a prekladateľských aktivít zameraných na oblasť klavírnej interpretácie a pedagogiky klavírnej hry obsiahol obrovské historické i metodické spektrum. Bol pozývaný prednášať nielen na univerzitách (napr. JAMU v Brne, 2003) ale aj v rámci hudobných festivalov ako napr. Komorné dni J. N. Hummela v Bratislave (2007) či na medzinárodnej muzikologickej konferencii Po stopách Hummela (2008) v Bratislave. Na VŠMU založil časopis Bulletin HTF, ktorý vychádzal v rokoch 2002 – 2004 a v rokoch 2004 – 2008 bol šéfredaktorom odborného časopisu Tempo, ktoré HTF vydáva dodnes.

x