25.02.

1997

Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 6

Tri meditácie nad hrobom Matúša Černáka

Prvé uvedenie na Slovensku

Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

08.10.

1995

Jozef Malovec: Ave maris stella

Prvé uvedenie v zahraničí

Budapešť, HU

1995

Jozef Malovec: Malá vodná hudba pre Andreja Rudavského

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenská národná galéria, Bratislava, SK

INTERPRETI: Nao Higano (s)

25.11.

1992

Jozef Malovec: Partita

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)

08.12.

1991

Jozef Malovec: Lyrická suita

pre dychové kvinteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenské dychové kvinteto

21.11.

1990

Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5

"Symetrická hudba"

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

16.02.

1989

Jozef Malovec: Symfónia č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

14.02.

1989

Jozef Malovec: Prašnica, madrigal

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Mášik (bat), Pavol Procházka (dir.)

05.10.

1988

Jozef Malovec: Elegický koncert

pre klarinet, mg pás a digitálny zvukový procesor

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Luptáčik st. (cl)

18.02.

1988

Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 3

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto

13.02.

1985

Jozef Malovec: Pastorále

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg)

4.

1984

Jozef Malovec: Quasi una sonata

per organo

Prvé uvedenie na Slovensku

Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Ivan Sokol (org)

14.02.

1984

Jozef Malovec: Tri invencie

pre dychové kvinteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom odborov, Žilina, SK

INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

18.02.

1983

Jozef Malovec: Divertimento per archi

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Bratislavského hradu, SK

INTERPRETI: Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

15.02.

1983

Jozef Malovec: Poetické meditácie

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)

12.07.

1982

Jozef Malovec: Amoroso

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Toporczer (vn), Ivan Palovič st. (pf)

12.02.

1982

Jozef Malovec: Komorná symfónia

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)

17.02.

1981

Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto

13.10.

1980

Jozef Malovec: Canto di speranza

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Elena Händler (pf)

10.10.

1980

Jozef Malovec: Avvenimento ricercado

pre 2 sláčikové kvartetá a dychové kvinteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK

INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto, Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

23.02.

1980

Jozef Malovec: Óda

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu

21.02.

1979

Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo

in memoriam Dmitrij Šostakovič

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Michalica (vn)

09.10.

1977

Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

10.02.

1977

Jozef Malovec: Canzona

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

24.09.

1967

Jozef Malovec: Koncertná hudba

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir.)

3.

1965

Jozef Malovec: Kryptogram I

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

26.01.

1964

Jozef Malovec: Dve časti

pre komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hudba dneška

1964

Jozef Malovec: Malá komorná hudba

pre sedem nástrojov

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

1933

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 25.02.

  1997

  Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 6

  Tri meditácie nad hrobom Matúša Černáka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

 • 1995

  Jozef Malovec: Malá vodná hudba pre Andreja Rudavského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenská národná galéria, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Nao Higano (s)

 • 25.11.

  1992

  Jozef Malovec: Partita

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)

 • 08.12.

  1991

  Jozef Malovec: Lyrická suita

  pre dychové kvinteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenské dychové kvinteto

 • 21.11.

  1990

  Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5

  "Symetrická hudba"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

 • 16.02.

  1989

  Jozef Malovec: Symfónia č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 14.02.

  1989

  Jozef Malovec: Prašnica, madrigal

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Mášik (bat), Pavol Procházka (dir.)

 • 05.10.

  1988

  Jozef Malovec: Elegický koncert

  pre klarinet, mg pás a digitálny zvukový procesor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Luptáčik st. (cl)

 • 18.02.

  1988

  Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 3

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto

 • 13.02.

  1985

  Jozef Malovec: Pastorále

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg)

 • 4.

  1984

  Jozef Malovec: Quasi una sonata

  per organo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)

 • 14.02.

  1984

  Jozef Malovec: Tri invencie

  pre dychové kvinteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom odborov, Žilina, SK

  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

 • 18.02.

  1983

  Jozef Malovec: Divertimento per archi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Bratislavského hradu, SK

  INTERPRETI: Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

 • 15.02.

  1983

  Jozef Malovec: Poetické meditácie

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)

 • 12.07.

  1982

  Jozef Malovec: Amoroso

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Toporczer (vn), Ivan Palovič st. (pf)

 • 12.02.

  1982

  Jozef Malovec: Komorná symfónia

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)

 • 17.02.

  1981

  Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto

 • 13.10.

  1980

  Jozef Malovec: Canto di speranza

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Elena Händler (pf)

 • 10.10.

  1980

  Jozef Malovec: Avvenimento ricercado

  pre 2 sláčikové kvartetá a dychové kvinteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto, Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

 • 23.02.

  1980

  Jozef Malovec: Óda

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu

 • 21.02.

  1979

  Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo

  in memoriam Dmitrij Šostakovič

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)

 • 09.10.

  1977

  Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

 • 10.02.

  1977

  Jozef Malovec: Canzona

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)

 • 24.09.

  1967

  Jozef Malovec: Koncertná hudba

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir.)

 • 3.

  1965

  Jozef Malovec: Kryptogram I

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

 • 26.01.

  1964

  Jozef Malovec: Dve časti

  pre komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hudba dneška

 • 1964

  Jozef Malovec: Malá komorná hudba

  pre sedem nástrojov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 08.10.

  1995

  Jozef Malovec: Ave maris stella

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Budapešť, HU

Zahraničné

x