• 27. 3. 2024

  VACHOVÁ, Zuzana: Magistrát mesta Bratislavy sa potichu zbavil speváckeho zboru i komorného orchestra

  Moja kultura, 27. 3. 2024

 • 2012

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 14

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 3

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 11

 • 2010

  ALEXANDER, Juraj: Fenomenálny Radek Baborák a Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 8

 • 2008

  (hc): spravodajstvo

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 12, s. 4

 • 2008

  ROUBÍČEK, Vít: Pražské jaro 2008 (Adriana Kučerová, talent hodný závisti)

  Hudební rozhledy, 2008, roč. 61, č. 7, s. 22 – 23

 • 2007

  HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 4 – 5

 • 2007

  ŠUBA, Andrej: Žilina a jej festival hviezd

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 5, s. 16

 • 2007

  PLANKOVÁ, Eva: Hommage à Lucia Popp

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 5, s. 8

 • 2006

  JAŠKOVÁ, Jana: Pražská jar 2006

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 31

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 8 – 9

 • 2006

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Speváci srdca

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 12 – 13

 • 2004

  HILBERTOVÁ, Martina: Chuť na Requiem

  Slovo, 2004, č. 17, s. 19

 • 2003

  ČIERNA, Alena: XIII. Stredoeurópsky festival koncertného umenia

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 5, s. 18

 • 2003

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Žilinský festival z prenosového voza

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 5, s. 22

 • 2003

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Spomienka na Luciu

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 4, s. 21

 • 12. 3. 2002

  SEREČINOVÁ, Andrea: Cappella Istropolitana má úspechy

  SME, 12. 3. 2002

 • 2002

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Cappella Istropolitana...Aj so súčasnou hudbou

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 17

 • 2001

  red: Miesto pre ... Karola Kopernického, umeleckého vedúceho Komorného orchestra hl. mesta Bratislavy Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 7 – 8

 • 2001

  KAČIC, Ladislav: Mozartov týždeň 2001

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 3, s. 20 – 22

 • 2002

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Brilantná Cappella

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 16

 • 2000

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Melodráma – aspoň koncertne

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 21

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Ešte k letu

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 10, s. 22

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 6, s. 22

 • 1998

  POLÁK, Pavol: Znejúca dokonalosť

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 7, s. 8

 • 1997

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Z kultúrneho leta. Hudbou žije celý rok

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 16, s. 6

 • 1997

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Koncerty v Primaciálnom paláci

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 4, s. 4

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Mozartovská ouvertura

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 8, s. 4

 • 1995

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Pripoja sa aj iní?

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 7, s. 5

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Kultúrny počin : Ku koncertu slovenskej sekcie ISCM Ch. Ives - A. Schönberg

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 5, s. 6

 • 1994

  URSÍNYOVÁ, Terézia: ... po prvej sezóne

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 17, s. 4

 • 1994

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Cappella Istropolitana mestu

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 2, s. 5

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Cappella Istropolitana a J. S. Bach

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 20, s. 3

 • 1992

  BERGER, Igor: Komorné koncerty. BHS

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 20, s. 6

 • 1992

  ČÍŽIK, Vladimír: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 17, s. 4

 • 1991

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Mestský komorný orchester

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 17, s. 3

 • 1991

  HANZELOVÁ, Martina: Cappella Istropolitana po návrate z Ameriky

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 5, s. 2

 • 1990

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival zmien alebo keď chýba partner

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 9, s. 1

 • 1989

  JAVORSKÝ, Igor: Komorné koncerty : Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 23, s. 8

 • 1987

  LAKOTOVÁ, Katarína: BHS – Komorné koncerty

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 20, s. 3

 • 1987

  ea: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 5, s. 4

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: Georg Friedrich Händel : 12 Concerti grossi, op. 6 [recenzia LP]

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 17, s. 5

x