Vznikol v roku 1987 z Bratislavského detského zboru. Pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave pod umeleckým vedením dirigenta Ondreja Šaraya. V súčasnosti sú jeho členmi študenti stredných a vysokých škôl.

Zbor účinkoval na početných domácich a zahraničných koncertoch a získal viacero ocenení. Spolupracoval vo viacerých projektoch so Slovenskou filharmóniou, SKO Bohdana Warchala, komornými súbormi Cappella Istropolitana a Musica Aeterna a tiež s Dámskym komorným orchestrom. Nahráva pre Slovenský rozhlas a televíziu i pre ďalšie nahrávacie štúdiá.

Repertoár telesa zahŕňa diela zborovej literatúry všetkých štýlových období od renesancie po súčasnosť, vrátane diel slovenských autorov.


x