Suchoňovo kvinteto vzniklo v roku 1974 z dychového kvinteta, ktoré ešte pred vznikom Štátneho komorného orchestra pôsobilo na Konzervatóriu v Žiline. Dvaja z jeho zakladajúcich členov v ňom pôsobia dodnes. Je najstarším komorným telesom, ktoré pôsobí pri ŠKO v Žiline.

Počas 30-ročnej existencie uskutočnilo množstvo koncertov po celom Slovensku, rozhlasové nahrávky, koncerty pre deti a mládež, vernisáže a pod. Účinkovalo doma i v zahraničí s ŠKO Žilina v skladbách pre dychové kvinteto a sláčikový orchester (napr. Spomienky Jána Cikkera, Serenáda Eugena Suchoňa). Premiérovo uviedlo skladbu Petra Fialu Koncert pre dychové kvinteto a komorný orchester a Divertimento pre dychové kvinteto Ľudovíta Rajtera.

Súbor účinkoval viackrát v Mirbachovom paláci v Bratislave, na Košickej hudobnej jari 2004, na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, v Austria Center vo Viedni pri príležitosti Medzinárodného kongresu spoločnosti Unisys a i. Okrem koncertov vo viacerých štátoch Európy účinkovalo Suchoňovo kvinteto aj na 2. ročníku "Festival de amnaus" v Brazílii. Pravidelne účinkuje v rámci abonentných cyklov ŠKO Žilina a v rámci nedeľných matiné pre deti a rodičov v Dome umenia Fatra v Žiline. Od roku 2003 súbor spolupracuje s klaviristom Matejom Arendárikom.

Začiatkom roku 1998 prijal súbor meno zakladateľa slovenskej národnej moderny - Eugena Suchoňa, ktorého Serenáda op. 5 bola jednou z prvých skladieb v repertoári telesa.

Vo februári 2008 kvinteto spolu s klaviristom Tomášom Nemcom účinkovalo v rámci koncertného cyklu Hudba a obrazy v Malej sále Slovenskej filharmónie.


x