Suchoňovo kvinteto vzniklo v roku 1974 z dychového kvinteta, ktoré ešte pred vznikom Štátneho komorného orchestra pôsobilo na Konzervatóriu v Žiline. Je najstarším komorným telesom pôsobiacim pri ŠKO v Žiline. Začiatkom roku 1998 prijal súbor meno zakladateľa slovenskej národnej moderny Eugena Suchoňa, ktorého Serenáda op. 5 bola jednou z prvých skladieb v repertoári telesa.

Kvinteto za obdobie svojej existencie uskutočnilo množstvo koncertov po celom Slovensku, rozhlasové nahrávky, koncerty pre deti a mládež, vernisáže a pod. Účinkovalo doma i v zahraničí s ŠKO Žilina v skladbách pre dychové kvinteto a sláčikový orchester (napr. Spomienky Jána Cikkera, Serenáda Eugena Suchoňa). Premiérovo uviedlo skladbu Petra Fialu Koncert pre dychové kvinteto a komorný orchester a Divertimento pre dychové kvinteto Ľudovíta Rajtera.

Súbor účinkoval viackrát v Mirbachovom paláci v Bratislave, na Košickej hudobnej jari 2004, na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, v Austria Center vo Viedni pri príležitosti Medzinárodného kongresu spoločnosti Unisys a i. Okrem koncertov vo viacerých štátoch Európy účinkovalo Suchoňovo kvinteto aj na 2. ročníku "Festival de amnaus" v Brazílii. Pravidelne účinkuje v rámci abonentných cyklov ŠKO Žilina a v rámci nedeľných matiné pre deti a rodičov v Dome umenia Fatra v Žiline. Súbor spolupracoval s významnými slovenskými klaviristami Matejom Arendárikom, Ladislavom Fančovičom a Tomášom Nemcom.

Začiatkom roka 2015 absolvovalo Suchoňovo kvinteto s klaviristkou Michiko Otaki úspešné turné v USA, kde uviedli spolu 20 koncertov v 11 štátoch.  

 


x