• 1985 – 1992

  Konzervatórium Žilina (klarinet – Pavol Bienik)

 • 1992 – 1997

  VŠMU (Jozef Luptáčik)

 • 1990, 1991

  Medzinárodné majstrovské kurzy v Brne (Milan Etlík)

 • od 1994

  prvá klarinetistka ŠKO, súčasne členka dvoch komorných telies pri ŠKO – dychového noneta Armonia slovacca a Suchoňovho kvinteta

 • od 2001

  pedagóg hry na klarinete a komornej hry na Konzervatóriu v Žiline

Ako komorná hráčka dychového noneta Armonia slovacca a Suchoňovho kvinteta účinkovala v rámci mnohých slovenských hudobných festivalov a hudobných cyklov, sólisticky vystupovala najmä s domácim ŠKO na orchestrálnych a komorných abonentných koncertoch v Dome umenia Fatra v Žiline, ale aj so ŠF Košice, SF či s orchestrom Štátnej opery Banská Bystrica.

„Je ambiciózna sólistka, skúsená komorná hráčka. Jej prejav sa vyznačuje vysokými parametrami profesionality. Disponuje spoľahlivým technickým arzenálom, s dôkladným nadhľadom formuje tón. Prežiaruje ho osobitou tvorivou iskrou a najmä podriaďuje štýlovým nuansám príslušného autora, či epochy.“

(In: V. Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia III, 2005, s. 51-52.)

x