Žilinské dychové trio vzniklo v roku 1987 z iniciatívy troch profesionálnych hudobníkov ŠKO Žilina ako prirodzený odraz ich vzťahu ku komornej hudbe a ku hre v malom komornom súbore. Trio koncertovalo na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v Slovenskej republike. Okrem samostatných koncertných vystúpení súbor účinkoval aj napr. pri zahajovaní osláv 70. výročia Deklarácie slovenského národa (Martin 1988), pri zahajovaní Celoslovenskej interpretačnej súťaže klaviristov (Banská Bystrica 1989) a pri vernisážach. Teleso spolupracuje so Slovenským rozhlasom v Banskej Bystrici a v Bratislave. Všetci traja členovia súboru pôsobili aj v dychovom nonete ŠKO Žilina Armonia slovacca.

Repertoár súboru tvoria diela od baroka až po súčasných slovenských a svetových autorov.

V roku 2003 vydalo trio svoje prvé profilové CD s dielami D. Milhauda, B. Martinů, C. Arrieua, W. A. Mozarta, J. Iberta a anonymných autorov 18. storočia.


x