• 2006

  (her): Čo prinesie Hudba Trnave?

  SME / Kultúra 18. 10. , 2006

 • 2001

  HAFNER, Viliam: 16. ročník Cíferskej hudobnej jari

  Slovenské národné noviny , 2001, č. 12

 • 2000

  (ok) : V nedeľu na matiné

  Večerník 31. 8., 2000

 • 2006

  ČAVOJSKÝ, František: Trnava vzdala poctu hoboju

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 8

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 4, s. 24

x