• 2006

  (her): Čo prinesie Hudba Trnave?

  SME / Kultúra 18. 10. , 2006

 • 2001

  HAFNER, Viliam: 16. ročník Cíferskej hudobnej jari

  Slovenské národné noviny , 2001, no. 12

 • 2000

  (ok) : V nedeľu na matiné

  Večerník 31. 8., 2000

 • 2006

  ČAVOJSKÝ, František: Trnava vzdala poctu hoboju

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 8

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 4, p. 24

x