Contact:
Elena Filippiová
ŠKO Žilina, Dolný Val 47
011 28 Žilina

www.skozilina.sk/zilinske-dychove-trio/

x