Duo začalo svoju činnosť počas štúdia na konzervatóriu. V neskoršom období koncertovali len sporadicky, lebo členky dua študovali na rozličných školách v zahraničí (Salzburg, Montreal). Intenzívnu spoluprácu obnovili v roku 2000. V rokoch 1995 a 1997 sa duo zúčastnilo hudobných kurzov v rámci festivalu Bohemia Festival v Kostelci nad Černými lesy v Českej republike a v roku 2003 hudobných kurzov v rámci Medzinárodného hudobného festivalu vo Weikerheime v Nemecku. Vo Weikerheime v tom istom roku získalo duo 2. cenu na Medzinárodnej interpretačnej súťaži. V rámci spomenutých dvoch festivalov duo uskutočnilo aj niekoľko koncertov. V septembri roku 2002 účinkovali na Koncerte s názvom Hudba národov v rámci festivalu Kultúra bez hraníc, ktorý sa konal v Bratislave. V januári roku 2003 sa duo predstavilo recitálom v rámci cyklu komorných koncertov Momentum Musicum v Bratislave. Ich umelecká činnosť sa postupne čoraz viac zintenzívňovala, Duo absolvovalo početné koncertné vystúpenia doma i v zahraničí.

V repertoári majú skladby od odbobia baroka až po súčasnosť, tvorbu zahraničných i slovenských autorov. Spolupracujú aj s violončelistom Michalom Sťahelom.


x