• 1985 – 1989

  ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave (zobcová flauta – Gustáv Beseda, od 1990 priečna flauta – Valéria Bánovská)

 • 1993 – 1998

  Konzervatórium v Bratislave (Dagmar Šebestová-Zsapková)

 • 1998 – 1999

  mimoriadne štúdium na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti (Gyula Csetényi)

 • 1999 – 2004

  Universität Mozarteum, Salzburg (denné štúdium koncertného smeru hry na flaute – Michael Martin Kofler)

 • 2004 – 2005

  Universität Mozarteum, Salzburg (repertoárové nadstavbové štúdium – Michael Martin Kofler)

 • 1995

  Brigitte Buxtorf

 • 1996, 1997

  Gyula Csetényi

 • 1998

  Kaspar Zehnde

 • 2003

  Wally Hase

 • 2001 – 2003

  dve sezóny členka Mníchovskej filharmónie ako štipendistka projektu Orchestrálna akadémia Mníchovskej filharmónie

 • od 2005

  organizačne i umelecky sa podieľala na založení festivalu Bratislavská komorná gitara

Od začiatkov svojich štúdií na ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej ulici v Bratislave je členkou komorného súboru Duo Cordefiato s gitaristkou Miriam Rodriguez Brüllovou. V spolupráci s klaviristom Dušanom Šujanom už ako poslucháčka Konzervatória v Bratislave absolvovala niekoľko recitálových vystúpení vrátane absolventského celovečerného koncertu. Vďaka dlhoročnému štúdiu v Salzburgu sa jej podarilo nadviazať spoluprácu s tamojšími početnými ansámblami. Účinkovala na viacerých hudobných festivaloch doma i v zahraničí. Jej aktivita sa rozvíja súčasne vo viacerých sférach, v sólistickej, komornej oblasti a príležitostne aj s väčšími obsadeniami v hudobných telesách.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je jednou z iniciátorov a spoluorganizátorov medzinárodnej súťaže mladých flautistov FLAUTIADA.

 

x