• 2022

  FLAUTOVÉ SONÁTY 20. STOROČIA

  CD - Pavlík Records PA 0502-2-131

  1. Otar Taktakishvili: Sonáta pre flautu a klavír (1966)

   Ivica Gabrišová (fl), Maroš Klátik (pf)

  2. Bohuslav Martinů: First Sonata H. 306 pre flautu a klavír (1945)

   Ivica Gabrišová (fl), Maroš Klátik (pf)

  3. Schulhoff Erwín: Sonáta pre flautu a klavír (1927)

   Ivica Gabrišová (fl), Maroš Klátik (pf)

  4. Prokofiev Sergej: Sonáta D dur, op. 94 pre flautu a klavír (1943)

   Ivica Gabrišová (fl), Maroš Klátik (pf)

 • 2019

  NEW SLOVAK MUSIC 2012

  CD - Hudobný fond SF 01012131

  1. Ilja Zeljenka: Štruktúry

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Clarissima

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  3. Ivan Buffa: Organismi

   Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Petra Noskaiová (ms), Szymon Bywalec (dir.)

  4. Vladimír Bokes: Concertino, op. 88

   Quasars Ensemble, Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)

  5. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1

   Ivica Gabrišová (fl), Martina Kamencay (fl), Petra Lechtová (fl), Jakub Klögner (fl), Dominika Regešová (fl), Veronika Vitazkova Simonsen (fl)

  6. Viera Janárčeková: Sláčikové kvarteto č. 7

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Andrej Matis (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  7. Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)

  8. Anton Steinecker: Sláčikové trio

   Juraj Tomka (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  9. Juraj Vajó: Nigun

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Pavlovičová (vn), Mária Šabaková (ac)

  10. Michal Paľko: Ke’ara šel seder

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Pavlovičová (vn), Mária Šabaková (ac)

 • 2016

  ENSEMBLE RICERCATA

  CD - Hudobný fond SF 00982131

  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42

   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)

  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller

  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)

  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony

   Ronald Šebesta (crb)

  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"

   Ivan Šiller (pf)

  7. Ivan Parík: Čas odchodov

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)

  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3

   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)

  9. Ivan Parík: Listy

   Ivan Šiller (pf)

  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4

   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

 • 2005

  DUO CORDEFIATO – PICTURES

  CD - P. S. Publisher R72 0002-2-131

  1. Jean Sibelius: Romanssi, Op. 78/2

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  2. Jean Sibelius: Rondino, Op. 81/2

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  3. Robert Beaser: Mountain songs

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  4. Dušan Bogdanović: Prelude

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  5. Alexander Moyzes: Sonatína op. 75

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  6. Manuel de Falla: Canciones populares españolas

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  7. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

  8. Dušan Martinček: Charleston

   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)

 • 2004

  MAREK BREZOVSKÝ: CHAMBER MUSIC

  CD - Hudobný fond SF 0040-2-131

  1. Marek Brezovský: Voľnosť

   Dušan Šujan (pf), Ivica Gabrišová (fl), Boris Bohó (vc)

  2. Marek Brezovský: Jad nesceš nemosáž, alebo chot na masáž, alebo nemosáž

   Dušan Šujan (pf), Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)

  3. Marek Brezovský: Taká malá nálada

   Peter Krajniak (vn), Dušan Šujan (pf)

  4. Marek Brezovský: Venované nešťastiu

   Maroš Grznár (ob), Michal Kresťanko (bat), Štefan Bugala (bat), Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)

  5. Marek Brezovský: Klavírna sonáta č. 1 "Cesta"

   Dušan Šujan (pf)

  6. Marek Brezovský: Miniatúra

   Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)

  7. Marek Brezovský: Klavírna sonáta č. 2 "Túžba"

   Dušan Šujan (pf)

  8. Marek Brezovský: Minikoncertík

   Pavol Ruček (sxt), Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)

  9. Marek Brezovský: Miniatúra quasi burlesca

   Dušan Šujan (pf)

  10. Marek Brezovský: Romanca

   Peter Šesták (vl), Dušan Šujan (pf)

x