2023

KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

2022

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Flautové sonáty 20. storočia [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 36

2022

HORKAY, Tamás: V žiari monitorov

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 2

2018

DOKTOROVOVÁ, Helena: Bratislavská komorná gitara 2017

Hudební rozhledy, 2018, č. 1 – 2, s. 25

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Post Scriptum

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 14

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 10

2015

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Bass Fest v Banskej Bystrici

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 20 – 21

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 3, s. 6

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 25

2008

VACULOVÁ, Ela – ROTHENSTEIN, Erik: Bratislavská komorná gitara

Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 7, s. 4

2008

ONDREJČÁK, Vladimír: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 4

2008

TAKÁCSOVÁ, Andrea: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2008, č. 12, s. 5

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

2007

VACULOVÁ, Ela – ROTHENSTEIN, Erik: Bratislavská komorná gitara

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 17

2007

VACULOVÁ, Ela – ROTHENSTEIN, Erik: Recenzie : Medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná gitara 2006

Hudobný život , 2007, č. 6, s. 32 – 33

2006

(lum) : V Redute sa uskutočnil ďalší koncert PHJ

Poprad : noviny občanov mesta, 2006, č. 80, s. 1

2006

VACULOVÁ, Ela: Bratislavská komorná gitara

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 13 – 14

2005

VACULOVÁ, Ela: Nový gitarový festival

Hudobný život, 2005, č. 7 – 8, s. 24

2005

ČÍŽIK, Vladimír: Úspešné Duo Cordefiato

Hudobný život, 2005, č. 6, s. 28
(Recenzia vystúpenia dua s Miriam Brüllovou v Bratislave, apríl 2005)

2005

TYRAN, Peter: Flautistica Ivica Encingerová u koncertu

Hrvatske novine, 2005, č. 19, s. 16

2005

ČÍŽIK, Vladimír: Pictures. Duo Cordefiato – Miriam Brüllová-Ivica Encingerová. Recenzia profilového CD

Hudobný život, 2005, č. 11 – 12, s. 50

2005

ČÍŽIK, Vladimír: Miniprofil HŽ. Miriam Brüllová, gitara

Hudobný život, 2005, č. 9 – 10, s. 17 – 18

2004

TYRAN, Peter: Ivica Encingerová diplomirals

Hrvatske novine, 2004, č. 24, s. 16

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Musiktage Bruno Walter

Hudobný život, 2004, č. 11, s. 12 – 13
(Sólo v Mozartovom Koncerte G dur so Schengen Chamber Orchestra)

2004

Finland hosts Slovak artists

The Slovak Spectator 2.-8.5., 2004, s. 12

1998

PALOVČÍK, Michal: Podnety

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 9, s. 10

1998

TYRAN, Peter: Flautistkinja Ivica Encinger na Mozarteum u Solnograd

Hrvatske novine, 1998, č. 13, s. 16

-1

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, č. 3, s. 4

Bibliografia

 • 2022

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Flautové sonáty 20. storočia [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 36

 • 2018

  DOKTOROVOVÁ, Helena: Bratislavská komorná gitara 2017

  Hudební rozhledy, 2018, č. 1 – 2, s. 25

 • 2015

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Bass Fest v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 20 – 21

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Post Scriptum

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 14

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 10

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 3, s. 6

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 25

 • 2008

  VACULOVÁ, Ela – ROTHENSTEIN, Erik: Bratislavská komorná gitara

  Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 7, s. 4

 • 2008

  ONDREJČÁK, Vladimír: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 4

 • 2008

  TAKÁCSOVÁ, Andrea: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2008, č. 12, s. 5

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

 • 2007

  VACULOVÁ, Ela – ROTHENSTEIN, Erik: Bratislavská komorná gitara

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 17

 • 2007

  VACULOVÁ, Ela – ROTHENSTEIN, Erik: Recenzie : Medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná gitara 2006

  Hudobný život , 2007, č. 6, s. 32 – 33

 • 2006

  VACULOVÁ, Ela: Bratislavská komorná gitara

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 13 – 14

 • 2006

  (lum) : V Redute sa uskutočnil ďalší koncert PHJ

  Poprad : noviny občanov mesta, 2006, č. 80, s. 1

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Miniprofil HŽ. Miriam Brüllová, gitara

  Hudobný život, 2005, č. 9 – 10, s. 17 – 18

 • 2005

  VACULOVÁ, Ela: Nový gitarový festival

  Hudobný život, 2005, č. 7 – 8, s. 24

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Úspešné Duo Cordefiato

  Hudobný život, 2005, č. 6, s. 28
  (Recenzia vystúpenia dua s Miriam Brüllovou v Bratislave, apríl 2005)

 • 2005

  TYRAN, Peter: Flautistica Ivica Encingerová u koncertu

  Hrvatske novine, 2005, č. 19, s. 16

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Pictures. Duo Cordefiato – Miriam Brüllová-Ivica Encingerová. Recenzia profilového CD

  Hudobný život, 2005, č. 11 – 12, s. 50

 • 2004

  TYRAN, Peter: Ivica Encingerová diplomirals

  Hrvatske novine, 2004, č. 24, s. 16

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Musiktage Bruno Walter

  Hudobný život, 2004, č. 11, s. 12 – 13
  (Sólo v Mozartovom Koncerte G dur so Schengen Chamber Orchestra)

 • 2004

  Finland hosts Slovak artists

  The Slovak Spectator 2.-8.5., 2004, s. 12

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Podnety

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 9, s. 10

 • 1998

  TYRAN, Peter: Flautistkinja Ivica Encinger na Mozarteum u Solnograd

  Hrvatske novine, 1998, č. 13, s. 16

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, č. 3, s. 4

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  HORKAY, Tamás: V žiari monitorov

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 2

x