Kvarteto vzniklo v roku 1997 a v terajšom zložení účinkuje od roku 2009. Členmi kvarteta sú talentovaní hudobníci zanietení pre komornú hudbu, ktorí majú za sebou štúdiá na hudobných akadémiách v Paríži, Viedni, Luxembourgu, Maastrichte (t.č. členovia Slovenskej filharmónie a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu).

Repertoár kvarteta zahŕňa skladby od baroka až po súčasnú hudbu.


x