Spoločná kariéra týchto troch hudobníkov začala v roku 1993, keď sa rozhodli zúčastniť súťaže mladých jazzových skupín. Na spomínanej súťaži získali jednu z hlavných cien. Popri hraní štandardov si budovali svoj vlastný, výrazným a svojským rukopisom poznačený repertoár. V súčasnosti sa AMC Trio orientuje takmer výlučne na interpretáciu autorskej hudby. Vo svojich kompozíciách často prekračuje rámec zaužívaných jazzových postupov, veľký dôraz kladie na melodickosť skladieb a ich prehľadné motivické spracovanie. Hudba AMC Tria čerpá z rôznorodosti a elegantnej spevnosti predkladaných tém inšpirovaných napríklad aj populárnou hudbou či nápevmi z východoslovenského folklóru. Trio počas svojej existencie spolupracovalo s mnohými hosťami. Vystupuje doma i v zahraničí. V roku 2007 nadviazalo spoluprácu s gitarovým virtuózom, bývalím členom kvarteta Oscara Petersona, Ulfom Wakeniusom, s ktorým nahralo dva albumy: Soul Of The Mountain (2008) a Waiting For A Wolf (2011). V roku 2011 tiež započalo spoluprácu s legendárnym trubkárom, štvornásobným držiteľom ocenenia Grammy, Randy Breckerom. Ich spoločné CD One Way Road To My Heart vyšlo v marci 2013 a získalo cenu Radio_Head Awards ako najlepšie jazzové CD.

 

 

 

 

 


x