Študentský súbor VENI ACADEMY je súčasťou profesionálneho zoskupenia VENI ensemble. Členovia VENI ensemble sa podieľajú na umeleckom raste mladých interpretov súčasnej hudby.


x