• 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Technik STU v Banskej Štiavnici

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 5

 • 31. 5. 2017

  MARTÁK, Ján: Spevácky zbor Technik uvedie Nemecké rekviem od Johannesa Brahmsa

  Opera Slovakia, 31. 5. 2017

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Spevácky zbor Technik oslavuje

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 5

 • 1989

  HANZELOVÁ, Martina: Introdukcia k festivalu

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 22, s. 3

 • 1989

  MICHALOVÁ, Eva: Akademická Banská Bystrica

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 14, s. 7

 • 1989

  HANZELOVÁ, Martina: Trochu utajené jubileum

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 12, s. 7

 • 1988

  HANZELOVÁ, Martina: XV. slávnosti zborového spevu

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 9, s. 4

 • 1988

  HANZELOVÁ, Martina: Vianočný koncert Techniku

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 3, s. 3

 • 18. 1. 1988

  BERGER, Igor: Problémy interpretácie

  Stretnutie so Speváckym zborom Technik

  ĽUD, 18. 1. 1988

 • 22. 6. 1984

  RECHTORISOVÁ, Marta: Unisono - TECHNIK [rozhovor s dir. P. Procházkom]

  Smena, 22. 6. 1984

 • 1984

  DLHÁŇOVÁ, Božena: Mladistvá sviežosť a elán

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 7, s. 5

 • 1983

  DÓŠA, Juraj: Spevácky zbor súboru Technik jubiluje

  Kde je mladosť ...

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 16, s. 4

 • 17. 6. 1982

  SMYKOVÁ, Nina: Žatva úspechov

  Smena, 17. 6. 1982

 • 17. 4. 1981

  IŠTVANČIN ML., Ján: Za oponou radosti

  Smena, 17. 4. 1981

 • 1980

  J. K.: Zlatý veniec mesta Bratislavy 1980

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 11, s. 2

 • 1980

  KYSELOVÁ, Nora: Slávnostný koncert Speváckeho zboru Technik

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 11, s. 2

 • 1979

  BERGER, Igor: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 18, s. 4

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Lúčnica a Technik jubilujú

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 13, s. 4

 • 26. 5. 1978

  -zk-: Súbor Technik - jubilant

  Ľud, 26. 5. 1978

 • 1976

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Technik v Rige

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 13, s. 6

 • 1976

  MÉSÁROŠOVÁ, Marcela: Úspech v Jihlave

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 2, s. 2

 • 1975

  LEPEŇ, K.: Zlatý Technik

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 16, s. 2

 • 1974

  ZEMANOVSKÝ, Alfréd: Jubilejný Zlatý veniec

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 10, s. 4

 • 1973

  BUJNICKÁ, N.: Technik koncertoval

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 21, s. 2

 • 1973

  -ap-: Dvadsaťročný Technik

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 18, s. 7

 • 1973

  -jd-: Úspešný Technik

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 11, s. 4

 • 1973

  BUJNICKÁ, N.: Zlatý veniec

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 9, s. 7

 • 1972

  LETŇAN, Július: VIII. slávnosti zborového spevu

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 22, s. 5

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Zlatý veniec

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 4

 • 1971

  kl: Technik v zahraničí

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 16, s. 4

 • 1971

  (pv): Technik koncertoval

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 11, s. 4

 • 1971

  SPIRO, Kornel: Technik 15-ročný

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 8, s. 8

x