• 2018

    SLOVAKIA CANTAT, Medzinárodný festival pre spevácke zbory a orchestre, Bratislava (SK)

    - dvakrát zlaté pásmo (v kategórii Ženské spevácke zbory a v kategórii Ľudová pieseň a cappella)

x