1993 na jeseň v školskom roku 1992/1993 umelecká rada konzervatória schválila založenie bigbandu na Žilinskom konzervatóriu na podnet pedagóga ZUŠ L. Árvaya Miroslava Belorida. Prvé verejné vystúpenie sa uskutočnilo po dvoch mesiacoch existencie orchestra. Nasledoval rad koncertov v Žiline, Martine, Kremnici a vrcholom sezóny bola účasť na Slovenskom jazzovom festivale v Žiline, kde bigband získal Cenu poroty.

1994 orchester vystúpil s trombonistom Mirom Letkom pôsobiacim v Kanade, ktorý bol počas svojej kariéry istý čas členom slávneho Maynard Ferguson Big Bandu. Vianočným koncertom v roku 1994 začalo konzervatórium spoluprácu so Štátnym komorným orchestrom Žilina v rámci koncertov mladých umelcov tzv. „Cyklus M“, Nedeľných matiné pre deti a rodičov alebo pravidelných abonentných koncertov. Spoluprácou s ŠKO Žilina dostáva big band možnosť pravidelne vystupovať v Dome umenia Fatra.

1995 získava 1. Cenu na Prehliadke nových tvárí Slovenského jazzu v Bratislave, na základe čoho bol orchester pozvaný zahájiť Bratislavské jazzové dni 1997, kde vystúpil so skladateľom a trombonistom Pavlom Zajačkom a spevákom Petrom Lipom. Spolupráca s týmito umelcami sa v priebehu ďalších rokov ešte niekoľkokrát zopakovala.

1996 účinkovanie s viacerými hudobnými osobnosťami: Helenou Blehárovou a Pavlom Zajačkom. V tomto roku navštívil orchester dirigent a jazzový klavirista John Whitney. Ich dvojročná spolupráca vyvrcholila sériou spoločných koncertov.

1998 koncertné turné v Taliansku - osem koncertov v Kalábrii.

1999 realizácia vianočného projektu Daj boh šťastia tejto zemi v spolupráci so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Žiline a dirigentom Karolom Kevickým, ktorý sa uskutočnil v Dome umenia Fatra.

2006 z ďalších významných projektov treba spomenúť Koncert k 50. výročiu založenia Konzervatória v Žiline s kubánskym trubkárom Lazarom Cruzom a vystúpenie na galakoncerte slovenských umelcov v Bruseli.

2008 koncert v rámci 15. výročia založenia orchestra, na ktorom vystúpil ako sólista Jaromír Hnilička.

Od svojho vzniku Big band Žilinského konzervatória pravidelne spolupracuje s Medzinárodným festivalom tvorivosti a fantázie „Jašidielňa“. S veľkým úspechom sa stretol cyklus nazvaný Koncerty pre mladých, v rámci ktorého odznelo viac ako 100 koncertov v rôznych slovenských mestách.

Za dlhé roky svojej existencie orchester vychoval celý rad interpretov – bývalých študentov Žilinského Konzervatória. Patria sem napríklad Klaudius Kováč, Richard Rikkon, Peter Solárik, Miloslav Suchomel, Marián Ševcík či Radovan Tariška.

Po predčasnom úmrtí prvého dirigenta súboru Miroslava Belorida prevzali jeho vedenie trombonista Branislav Belorid a v súčasnosti funguje big band pod vedením saxofonistu Mareka Pastiríka.

(zdroj: www.bigband.sk)


x