EnsembleSpectrum je komorný súbor špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia. Jeho vznik bezprostredne súvisí s potrebou mladých skladateľov a študentov VŠMU uvádzať jednak svoje diela a tak mať možnosť overovať si svoje kompozičné a inštrumentačné prístupy, ale aj diela slovenských autorov predstavujúcich avantgardu 60. rokov (J. Sixta, I. Hrušovský, V. Bokes ...) i zahraničných autorov hudby 20. a 21. storočia (C. Debussy, D. Milhaud, G. Grisey, Ph. Hurel, F. Romitelli, T. Murail, H. Abrahamsen, A. Schnittke, S. Sciarrino …). Členovia súboru študovali alebo absolvovali na vysokých hudobných školách (VŠMU, Guildhall School of Music and Drama, Kuntuniversität Graz), profesionálne pôsobia v rôznych slovenských orchestroch a telesách. Umeleckým vedúcim súboru je skladateľ a dirigent Matej Sloboda, ktorý je zároveň aj dramaturgom telesa. Od svojho vzniku v roku 2012 EnsembleSpectrum premiérovo uviedol vyše tridsať nových diel, spolu s radom slovenských premiér zahraničných autorov. Aktívne sa zúčastnil niekoľkých improvizačných projektov, ako napríklad workshop Eddieho Prévosta na festivale NEXT. Súbor sa pravidelne predstavuje na viacerých slovenských hudobných festivaloch - Melos-Étos, Nová slovenská hudba - Epoché, Konfrontácie, Orfeus, Asynchrónie, Bach Tribute, ako aj v rámci umeleckých podujatí v zahraničí, napr. Fete de la Musique v Nemecku. Komorný súbor EnsembleSpectrum vydal v roku 2018 svoje debutové CD – New Dawn s tvorbou mladých slovenských a zahraničných autorov a autoriek, ktorú vo svojom rovnomennom periodickom projekte zároveň sám inicioval.


x