• 2009 – 2011 

  Konzervatórium v Banskej Bystrici (kompozícia – Jana Pondelíková)

 • 2011 – 2016 

  VŠMU (kompozícia – Ivan Buffa)

 • 2011 – 2018 

  Konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Juraj Jartim)

 • 2013 

  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (kompozícia – Detlev Müller Siemens)

 • 2014 – 2015 

  Kunstuniversität v Grazi (kompozícia – Beat Furrer)

 • od 2012 

  zakladateľ, umelecký vedúci a dramaturg komorného súboru EnsembleSpectrum

Matej Sloboda ako skladateľ komponuje diela v obsadení pre orchester, komorný súbor, sólový nástroj, zbor, komorné zoskupenie s výrazným sólistickým nástrojom ako aj elektronické a improvizované diela. Píše hudbu k filmom a reklamám. Jeho skladby boli uvedené na festivaloch ISCM World Music Days – Južná Kórea, Melos-Étos, Orfeus, Asynchronie, Biela noc a iné.

Od založenia komorného súboru EnsembleSpectrum (2012) je jeho umeleckým vedúcim a dramaturgom. Spolupracoval s poprednými umelcami ako Milan Paľa, Branislav Dugovič, Ivan Šiller, Enikö Ginzery v rámci projektu rezidenčného súboru Ensemble Ricercata, ďalej s Marie Jacquot, Mariánom Lejavom, Štefanom Sedlickým, Konstantinom Ilievskym, Miroslavou Matisovou, Petrou Torkošovou, s Mucha Quartet, DIY Instruments Ensemble a so študentskými súbormi studEND.doc, Ansámbel Asynchrónie i Dychovým orchestrom Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

x