EnsembleSpectrum je komorný súbor špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia. Jeho vznik bezprostredne súvisí s potrebou mladých skladateľov a študentov VŠMU uvádzať jednak svoje diela a tak mať možnosť overovať si svoje kompozičné a inštrumentačné prístupy, ale aj diela slovenských autorov predstavujúcich avantgardu 60. rokov (J. Sixta, I. Hrušovský, V. Bokes ...) i zahraničných autorov hudby 20. a 21. storočia (C. Debussy, D. Milhaud, G. Grisey, Ph. Hurel, F. Romitelli, T. Murail, H. Abrahamsen, A. Schnittke, S. Sciarrino …). Členovia súboru študovali alebo absolvovali na vysokých hudobných školách (VŠMU, Guildhall School of Music and Drama, Kuntuniversität Graz), profesionálne pôsobia v rôznych slovenských orchestroch a telesách. Umeleckým vedúcim súboru je skladateľ a dirigent Matej Sloboda, ktorý je zároveň aj dramaturgom telesa. Od svojho vzniku v roku 2012 EnsembleSpectrum premiérovo uviedol rad nových diel vrátane slovenských premiér zahraničných autorov. Aktívne sa zúčastnil niekoľkých improvizačných projektov, ako napríklad workshop Eddieho Prévosta na festivale NEXT. Súbor sa pravidelne predstavuje na viacerých slovenských hudobných festivaloch - Melos-Étos, Nová slovenská hudba - Epoché, Konfrontácie, Orfeus, Asynchrónie, Bach Tribute, ako aj v rámci umeleckých podujatí v zahraničí, napr. Fete de la Musique v Nemecku. Komorný súbor EnsembleSpectrum vydal v roku 2018 svoje debutové CD – New Dawn s tvorbou mladých slovenských a zahraničných autorov a autoriek, ktorú vo svojom rovnomennom periodickom projekte zároveň sám inicioval.

EnsembleSpectrum pravidelne organizuje vlastné projekty, ako napr.: Avantgarda ´60, New Dawn, „music unlimited-unlimited music“, Rezonancie farieb, Ruský večer, Grade Concerto a i., ktorými podporuje vznik nových diel slovenských i zahraničných skladateľov. V rámci týchto projektov realizoval súbor rad zaujímavých koncertných produkcií, ktoré dopĺňal rad samostatných koncertov ako napr. Avantgarda´60 (2018), koncert EnsembleSpectrum a ikony spektralizmu (2019), koncert Die Stücke der Windrose – Mauricio Kagel (2020), New Dawn Vol. 2 - La femme armée (2021), koncert Sleepover s EnsembleSpectrum - 9 hodín hudby (2021), koncert Critical Band v Banskej Bystrici (2021) a ďalšie.


x