2021

KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 30 – 32

2020

Jozef Sixta : Portrét skladateľa

Hudobné centrum, Bratislava
(291 s., Notografická práca – sadzba nôt.)

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

2019

Ivan Hrušovský : Úvod do štúdia teórie harmónie

Hudobné centrum, Bratislava
(Notografická práca – sadzba nôt.)

2019

KOLÁŘ, Robert: EnsembleSpectrum: Rezonancia farieb II

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 4

2019

KOLÁŘ, Róbert: Asyn(C)hrónie 2019

Young Chamber Music

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 12 – 14

2019

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 5

2019

KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

Festival, ktorý založil Ilja

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

2019

KOLÁŘ, Róbert: Komorný orchester ZOE: Pärt - Sloboda

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 3

2019

GAVALOVÁ, Mária: AsynChrónie 2019

2. koncert – YOUNG CHAMBER MUSIC

Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 34
(Rhytmus. Diagonale)

2018

FORDINÁLOVÁ, Ľubica - ŠČIGULINSKÝ, Filip: AsynChrónie 2018

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 1 – 2, s. 57

2018

KOLÁŘ, Robert: Matej Sloboda [rozhovor]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 23 – 25

2017

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

Hudobný život, 2017, č. 12, s. 6

2017

DURILOVÁ, Marta: Orfeus na vzostupe

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2017, roč. 14, č. 3 – 4, s. 16

2016

ISCM World Music Days

Tongyeong – Južná Kórea 28. 3. – 1. 4. 2016

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 4 – 5

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

Večery komornej tvorby

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 11

2016

ŠIKROVÁ, Zora: Miniprofil: Matej Sloboda

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 6

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

Žalmy v tanci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 10

2016

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, roč. 13, č. 3 – 4, s. 26 – 29

2015

GODÁROVÁ, Zuzana: Matej Sloboda


(rozhovor)

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Ozveny Orfea 2015

Sedem kresieb

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 3

2015

JAVORKA, Peter: Včera, dnes... a zajtra bude sobota

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, roč. 12, č. 3 – 4, s. 15 – 18

2014

LENHARDTOVÁ, Júlia: Orfeus life

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, roč. 12, č. 3 – 4, s. 8 – 10

2014

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus (do)spieva

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, roč. 11, č. 3 – 4, s. 5 – 7

2013

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčikové kvarteto

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 18

2013

KOLÁŘ, Robert: studEND.doc

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 9

2013

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, roč. 10, č. 3 – 4, s. 46 – 49

2013

LENHARDTOVÁ, Júlia: Ensemble Spectrum

Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, roč. 10, č. 1 – 2, s. 25 – 26

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2020

  Jozef Sixta : Portrét skladateľa

  Hudobné centrum, Bratislava
  (291 s., Notografická práca – sadzba nôt.)

 • 2019

  Ivan Hrušovský : Úvod do štúdia teórie harmónie

  Hudobné centrum, Bratislava
  (Notografická práca – sadzba nôt.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  ISCM World Music Days

  Tongyeong – Južná Kórea 28. 3. – 1. 4. 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 4 – 5

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 30 – 32

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: EnsembleSpectrum: Rezonancia farieb II

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 4

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Asyn(C)hrónie 2019

  Young Chamber Music

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 12 – 14

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 5

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

  Festival, ktorý založil Ilja

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Komorný orchester ZOE: Pärt - Sloboda

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 3

 • 2019

  GAVALOVÁ, Mária: AsynChrónie 2019

  2. koncert – YOUNG CHAMBER MUSIC

  Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 34
  (Rhytmus. Diagonale)

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Matej Sloboda [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 23 – 25

 • 2018

  FORDINÁLOVÁ, Ľubica - ŠČIGULINSKÝ, Filip: AsynChrónie 2018

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 1 – 2, s. 57

 • 2017

  DURILOVÁ, Marta: Orfeus na vzostupe

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2017, roč. 14, č. 3 – 4, s. 16

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudobný život, 2017, č. 12, s. 6

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Večery komornej tvorby

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 11

 • 2016

  ŠIKROVÁ, Zora: Miniprofil: Matej Sloboda

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 6

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Žalmy v tanci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 10

 • 2016

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, roč. 13, č. 3 – 4, s. 26 – 29

 • 2015

  GODÁROVÁ, Zuzana: Matej Sloboda


  (rozhovor)

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Ozveny Orfea 2015

  Sedem kresieb

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 3

 • 2015

  JAVORKA, Peter: Včera, dnes... a zajtra bude sobota

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, roč. 12, č. 3 – 4, s. 15 – 18

 • 2014

  LENHARDTOVÁ, Júlia: Orfeus life

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, roč. 12, č. 3 – 4, s. 8 – 10

 • 2014

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus (do)spieva

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2014, roč. 11, č. 3 – 4, s. 5 – 7

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčikové kvarteto

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 18

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: studEND.doc

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 9

 • 2013

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

  Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, roč. 10, č. 3 – 4, s. 46 – 49

 • 2013

  LENHARDTOVÁ, Júlia: Ensemble Spectrum

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, roč. 10, č. 1 – 2, s. 25 – 26

x