Slovenský mládežnícky orchester (SMO) vznikol z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska. Cieľom projektu je podporovanie prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale aj komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Základ SMO tvorí viac než 50 hudobníkov vo veku 16 až 29 rokov, ktorí úspešne absolvovali konkurzy na pôde štátnych konzervatórií v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Žiline.

Premiérový koncert orchestra sa konal 6. augusta 2016 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Dirigoval ho Martin Majkút, ako sólista sa predstavil huslista Dalibor Karvay a koncertným majstrom orchestra bol Juraj Tomka. Koncert, zostavený z diel Ľudovíta Rajtera, Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Ludwiga van Beethovena, sa uskutočnil v predvečer vystúpenia Mládežníckeho orchestra Európskej únie (EUYO) s dirigentom Vasily Petrenkom.

Aktivity orchestra sa uskutočňujú v spolupráci s poprednými dirigentmi, sólistami a skúsenými hudobníkmi pôsobiacimi v symfonických orchestroch. V roku 2017 sa orchester uviedol na medzinárodnom festivale Allegretto Žilina. V rámci letného sústredenia telesa v Nitre prebiehali paralelne aj workshopy komornej hudby a dva koncerty (Nové Zámky, Piešťany). Sláčiková sekcia SMO sa pod umeleckým vedením Igora Karška, umeleckého vedúceho súboru Camerata Zürich a pedagóga Musikhochschule Luzern, a so sólistom Daliborom Karvayom, predstavila na 64. ročníku medzinárodného festivalu Košická hudobná jar (2019).

Od mája 2017 je SMO členom Európskej federácie mládežníckych orchestrov (EFNYO).


x