Umelci pôsobia v klavírnom duu od roku 1998. Ich repertoár pozostáva najmä zo skladieb pre klavír štvorručne (Beethoven, Schubert, Grieg, Schumann, Brahms, Bizet, Debussy, Poulenc). Venujú sa aj interpretácii diel slovenských skladateľov (Hatrík, Kardoš-Bokes, Andrašovan, Lauko, Kupkovič), pričom niektoré aj premiérovali (Cikker, Kupkovič, Zeljenka). Zrealizovali rad koncertných projektov a viaceré CD nahrávky. Duo pravidelne účinkuje na domácich a zahraničných koncertných pódiách (Česká republika, Poľsko, Nemecko, Taliansko, Bosna a Hercegovina a i.).


x