Súbor starej hudby Ensemble Thesaurus Musicum vznikol v roku 2015 v Žiline. Zameriava sa na interpretáciu komornej vokálnej a inštrumentálnej hudby 16. - 18. storočia európskej proveniencie (diela autorov ako T. Campion, J. Dowland, C. Monteverdi, T. Merulla, J.-B. Besard, Landi, G. Frescobaldi a ď.), ako aj hudby z územia dnešného Slovenska v danom období. Členovia súboru zaoberajúci sa historicky poučenou interpretáciou hrajú na kópiách originálov historických nástrojov.


x