Kontakt:
Elena Filippi, dramaturg, vedúca koncertnej prevádzky
Dolný Val 47
011 28 Žilina

www.skozilina.sk

x