Dnes už renomovaný súbor vznikol v roku 1996 na pôde HTF VŠMU. Jeho zakladajúci členovia Jana Mazáková (Zapletalová), Radka Kubrová (Krajčová), Miloš Slobodník a Miloš Tomašovič tvorili triedu prof. Zsapku v rokoch 1988 až 1996. Neskôr sa stal členom súboru Martin Krajčo, ktorý v triede prof. Zsapku vyštudoval konzervatórium i HTF VŠMU (1992 – 2008). V rokoch 2007 až 2014 boli súčasťou kvarteta aj ďalší absolventi Zsapkovej triedy Vladimír Ondrejčák, Jana Babuliaková, Karol Samuelčík. Aktuálne je členom súboru grécky gitarista a skladateľ Yorgos Nousis (od 2016).

Všetci členovi kvarteta sa individuálne aj spoločne zúčastnili na majstrovských kurzoch u renomovaných umelcov a pedagógov (L. Brouwer, C. Cotsiolis, A. Garrobe, V. Mikulka, J. Panetsos, L. Walker...) a úspešne sa prezentovali na interpretačných súťažiach doma i v zahraničí (Česká republika, Francúzsko, Portugalsko, Rakúsko, Taliansko), kde získali rad významných ocenení. Súbor následne zaznamenal úspechy na domácej i medzinárodnej scéne, ktoré rezultovali v mnohé koncertné vystúpenia na významných podujatiach. Kvarteto hosťovalo na gitarových festivaloch v Belehrade, Bratislave, Kutnej Hore, Mikulove, Ostrihome, Ruste, Viedni, Volose a s úspechom absolvovalo koncertné vystúpenia v európskych krajinách a ich metropolách (Madrid, Londonderry, Paríž, Praha...). Medzi významné úspechy na domácej scéne patrili účinkovania na Bratislavských hudobných slávnostiach, v rámci komorného cyklu na pôde Slovenskej filharmónie, či mimoriadny koncert Tribute to Leo Brouwer, ktorý sa uskutočnil za účasti skladateľa na 40. medzinárodnom gitarovom festivale J. K. Mertza v Bratislave (2015).

Repertoár súboru zahŕňa originálne kompozície pre gitarové kvarteto, vlastné úpravy, ako aj koncertantné diela (Breiner, Gismonti – Brouwer, Rodrigo), ktoré uviedli s mnohými orchestrami (Capella Istropolitana, ŠKO Žilina, Musica Cassovia...) a dirigentmi (Breiner, Dohnányi, Esteban, Mareček, Potokár...). Pravidelne sa venuje uvádzaniu súčasnej tvorby slovenských skladateľov, premiérovo uviedli diela Petra Breinera, Vladimíra Godára, Ladislava Kupkoviča, Martina Burlasa, Egona Kráka, Pavla Malovca a i.

Bratislavské gitarové kvarteto hosťovalo v Slovenskom rozhlase a úspešne sa prezentovalo na britskej rozhlasovej stanici BBC. Diskografia súboru obsahuje 3 CD.

Členovia kvarteta pedagogicky pôsobia na Konzervatóriu v Bratislave a na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave.


x