S repertoárom pre dva klavíry začala dvojica vystupovať ešte v čase štúdia na JAMU v Brne (od 1960), neskôr aj s repertoárom skladieb pre klavír štvorručne (od 1983). Koncertovali aj v zahraničí (Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Juhoslávia, Švajčiarsko, Poľsko a Island). Za vyše 50 rokov spolupráce naštudovali manželia Novotní rozsiahly repertoár od majstrov baroka až po novinky súčasných autorov. Uviedli viacero premiér domácich aj zahraničných autorov; niektoré opusy im boli venované. Počas svojej kariéry spolupracovali so Zdenkom Bílkom, Máriom Klemensom, Ľudovítom Rajterom (SF), Bystríkom Režuchom (ŠF Košice), s Alfrédom Walterom (Belgicko), Djurom Jakšičom (Komorný orchester Beogradskej filharmónie - Juhoslávia), Vítom Mickom (Moravská filharmonie Olomouc), s Jánosom Sándorom (Štátna filharmónia Győr), s Goergom Kugim (Symfonický orchester Ernő Dohnányiho Budapešť).

Z významnejších vystúpení na Slovensku treba vyzdvihnúť BHS 1985, Prehliadku slovenského koncertného umenia v Žiline (1979, 1988), Košickú hudobnú jar (1968, 1994, 1996, 1998, 1999). Vystúpili na medzinárodných festivaloch - Reykjavik mesto hudby (2000, Island), VIII. Miedzynarodowy Fetsival Muziky Odnalezionej (2001) pod patronátom poľského prezidenta. Účinkovali aj v rámci Týždňa novej tvorby (1992), na večeroch k jubileám nielen slovenských skladateľov, ale aj autorov(niekdajšej) NDR (Karl Dietrich) a Grécka (Panos Triandafilidis).

Ako pedagógovia klavírnej hry na Konzervatóriu v Košiciach vychovali veľa klavírnych interpretov a pedagógov, viacerí z nich dnes aktívne pôsobia nielen doma, ale aj v zahraničí.

Obidvaja boli činní aj metodicky. Prednášali v rámci metodických dní v ZUŠ, na medzinárodnej súťaži pre klavírne duá v Jeseníku (ČR). V rámci Tarnovského festivalu nájdenej hudby (Poľsko) v máji 2001 okrem prednášky i názorne vyučovali.

 


x