Tradícia zboru siaha do roku 1921, kedy účinkoval pod názvom Akademické spevácke združenie. Začiatok novšej histórie telesa v roku 1977 priniesol nový názov - Akademický spevácky zbor, ktorý sa v roku 1990 zmenil na Akademický spevácky zbor TEMPUS (podľa rovnomennej skladby hudobného skladateľa a dlhoročného dirigenta zboru Petra Cóna). Od roku 2015 je oficiálny názov Spevácky zbor Tempus.

Dirigenti zboru: Jozef Potočár (stál pri zrode zboru a pričinil sa o jeho zaradenie medzi špičkové spevácke zbory na Slovensku), Peter Cón (viedol zbor takmer 10 rokov), Robert Faltus (skoro 10-ročná spolupráca), Zuzana Žňavová (viedla zbor na istý čas po r. 2005), Katarína Krupová (2-ročná spolupráca). V súčasnosti je dirigentom zboru Juraj Chlpík, dlhoročný člen popredných speváckych zborov na Slovensku, ktorý vedie zbor od roku 2008. So zborom istý čas spolupracovali aj dirigenti Marián Vach, Peter Hradil, Juraj Jartim, Pavol Bagin, Ján Miškovič a Janka Rychlá. Dlhodobo so zborom spolupracoval hlasový pedagóg Ladislav Gubka.

Zbor získal ocenenia na domácich i zahraničných súťažiach. Pravidelne účinkuje najmä v Bratislave a blízkom okolí, má za sebou aj niekoľko zahraničných vystúpení.


x