Slovenský filharmonický zbor je špičkové slovenské profesionálne hudobné teleso. Vzniklo v roku 1946 ako Miešaný zbor bratislavského rozhlasu pod vedením dirigenta Ladislava Slováka. Dnešný názov prijal zbor v roku 1957, kedy sa stal jedným z umeleckých telies Slovenskej filharmónie. V rokoch 1955 – 1977 viedol zbor Jan Maria Dobrodinský, neskôr to boli Valentin Iljin, Lubomír Mátl, Štefan Klimo, Pavel Baxa, Pavol Procházka, Marián Vach, Jan Rozehnal, Blanka Juhaňáková a Jozef Chabroň. Od sezóny 2023/2024 vedie SFZ zbormajster Jan Rozehnal.

Slovenský filharmonický zbor patrí k najlepším európskym ansámblom svojho druhu. Ako teleso mimoriadnych kvalít pravidelne absolvuje množstvo zahraničných vystúpení v popredných koncertných sálach a operných domoch za umeleckej spolupráce prestížnych hudobných telies a interpretov.

Teleso realizovalo veľký počet nahrávok pre slovenské i zahraničné televízne a rozhlasové stanice, ako aj pre nahrávacie spoločnosti (Opus, Supraphon, Deutsche Grammophon, Hungaroton, Sony, Marco Polo, Naxos, Nuova Era, Decca a ďalšie).


x