Pro Musica Nostra na cestách 1

Foto: Pro Musica Nostra na cestách 1

Pozývame na naše najbližšie koncertné podujatie Pro Musica Nostra na cestách 1

V putovaní za kultúrnymi pamiatkami pokračujeme "Na cestách" s klasickou hudbou už  v lete. Po jarnom útlme prichádzame v rámci medzinárodných hudobných festivalov Pro musica nostra do nových priestorov, a tak podujatie prebehne tentoraz v dňoch 26. – 30. 08. 2020 v piatich mestách Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja.
Prvotnou myšlienkou bolo založiť dlhodobú tradíciu podujatia zameraného na prezentáciu klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni   a zároveň predstaviť publiku vybrané historické pamiatky tohto regiónu ako netradičné koncertné priestory. V čase od 26. – 30. augusta sa kaštiele či kostoly v Topoľčiankach, Šimonovanoch, Čereňanoch, Porube  či Sádku stanú koncertnými sálami pre klasickú hudbu naprieč storočiami.
Fanúšikovia klasickej hudby si budú môcť vychutnať hudobné výkony popredných slovenských i zahraničných umelcov.  Cieľom festivalu je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok. Pro musica nostra prinavracia hudobný život na miesta, kde ho publikum v minulosti bežne vyhľadávalo.  

Otvárací koncert festivalu (26.8.) sa uskutoční v priestoroch Zámku v Topoľčiankach, ktorý svojou dispozíciou, knižnicou, žrebčínom i záhradou očarúval po storočia najvplyvnejšie rody monarchie i politikov neskoršej Československej republiky. Členovia orchestra Slovenskej filharmónie – Tomáš Janošík (flauta)  a Igor Fábera (hoboj) v sprievode čembalistky Agnesy Ferienčíkovej predvedú program zložený z diel A. Marcella, G. F. Händla, C. Ph. E. Bacha, G. Ph. Telemanna, J. Ch. Pepuscha, nebude chýbať ani spomienka na nedávno zosnulého E. Morriconeho.

Druhý koncert na Vodnom hrade v Šimonovanoch (27.8.) prinesie návštevníkom zaujímavú hudobnú výpravu naprieč Európou v podobe koncertu pod názvom Hudobný glóbus v interpretácii súboru pre starú hudbu Solamente Naturali pod umeleckým vedením huslistu Miloša Valenta. Jednotlivé národy odhalia poslucháčom svoje tajomstvá prostredníctvom    rôznych anonymných zbierok a spevníkov, nebudú chýbať ani Nápevy starých slovenských zpjevanek od urozené Anny Szirmay rozené Keczer.

V nádhernom parku Kaštieľa v Čereňanoch (28.8.) sa predstaví kvinteto plechových dychových nástrojov In Medias Brass Quintet v zložení Richárd Kresz (trúbka), Tamás Pálfalvi (trúbka), János Benyus (lesný roh), Attila Sztán (trombón) a József Bazsinka ml. (tuba). Okrem diel od autorov A. Falconieriho, G. Ph. Telemanna, E. Crespa, G. Faurého,   Cs. Tüzköa, zaznie aj obľúbené Libertango Á. Piazzolu či nesmrteľný Čardáš Vittoria Montiho. 

Nástenné maľby z 15. storočia v katolíckom kostolíku v Porube (29.9.) budú svedkami piesňovej tvorby z dielne hudobných velikánov  obdobia klasicizmu a romantizmu – W. A. Mozarta, F. Schuberta a J. Brahmsa predvedené sopranistkou Reou Slawiski a gitaristom Ondrejom Veselým. Neopakovateľnú atmosféru umocní výber z poézie barda slovenskej básnickej tvorby Milana Rúfusa v umeleckom prednese populárneho slovenského herca Vladimíra Kobielskeho.

Poézia – tentoraz duchovná vo vokálnej hudbe - bude znieť aj na poslednom z koncertov festivalu,  a to v podmanivej atmosfére kostola z 12. storočia v Klátovej Novej Vsi – Sádku (30.8.). Koncert vokálneho súboru Frizzante v moravského Brna bude jedným z mostov ponad terén rozčlenený na žánre a štýly, ktorý je rovnako účinný v ľudovej a tradičnej hudbe, ako aj v tvorbe velikánov. Dokáže vyjadriť emócie z hĺbky duše v sakrálnej hudbe, rovnako ako bezmedznú a výsostne pozemskú radosť zo života v hudbe ľudovej.


Festival sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.

Vstupné na koncerty je s dobrovoľných príspevkom, okrem koncertov v Topoľčiankach  (26.8.) a v Čereňanoch (28.8.). Pre tieto dva koncerty je potrebné zakúpiť si vstupenky buď prostredníctvom siete Ticketportal, alebo na mieste konania.

Podujatie sa realizuje v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Viac informácii o podujatí nájdete na:

https://hc.sk/pro-musica-nostra-na-cestach/program

Aktualizované: 18. 09. 2020
x