Barocco sempre giovane

Vilém Veverka hoboj
Gustáv Beláček basbarytón
Vilma Cibulková recitácia
Jiří Lábus recitácia
Vilém Udatný recitácia

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorný súbor zložený zo špičkových mladých českých profesionálnych hudobníkov. Bol založený v roku 2004. Pôvodne sa špecializoval na interpretáciu skladieb vrcholného baroka (odtiaľ názov súboru), dnes však jeho repertoár obsahuje skladby všetkých štýlových období vrátane hudby 21. storočia. V premiére predviedol i rad skladieb súčasných autorov. Súbor je pozývaný na významné domáce i zahraničné hudobné festivaly, jeho koncerty vysielali televízne i rozhlasové stanice, nahráva na CD a realizuje vlastné abonentné cykly koncertov. Barocco sempre giovane spolupracuje s poprednými českými i zahraničnými umelcami. Zvláštnu pozornosť venuje spolupráci s mladými umelcami, laureátmi významných medzinárodných súťaží, predovšetkým s víťazmi súťaží Pražskej jari, súťaže Fritza Kreislera vo Viedni, kráľovnej Alžbety v Bruseli a Čajkovského súťaže v Moskve.

x