4. ročník Pro musica nostra Nitriensi

Foto: 4. ročník Pro musica nostra Nitriensi

OBĽÚBENÝ FESTIVAL KLASICKEJ HUDBY OPÄŤ SPESTRÍ HUDOBNÚ JESEŇ V NITRIANSKOM KRAJI

Festival Pro musica nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku. Fanúšikovia klasickej hudby si na koncertoch môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských i zahraničných umelcov. Cieľom festivalu, ktorý sa koná vo vybraných historických pamiatkach jednotlivých regiónov, je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok.

4. ročník Pro musica nostra Nitriensi prinesie do Nitrianskeho kraja osem zaujímavých programov v podaní domácich umelcov  ale i hostí z Rakúska, Českej republiky či Poľska. Prvý októbrový týždeň si môžu spríjemniť večery milovníci klasickej hudby v Palárikove, Leviciach, Nitre, Komárne, Kostoľanoch pod Tríbečom, Belej, Novej Vsi nad Žitavou a v Nových Zámkoch.

Festival otvoria v nedeľu 2. októbra dvaja renomovaní umelci z Rakúska, Wolfgang GoldsJulia Reth v priestoroch Poľovníckeho kaštieľa v Palárikove.  V ich podaní si budete môcť vypočuť známe diela skladateľov (G. Bizet, J. S. Bach, A. Vivaldi a i.) v úpravách pre harfu a priečnu flautu ale aj exotickú Panovu flautu. Spojenie týchto dvoch najstarších hudobných nástrojov, ktorých pôvod siaha až do samotných počiatkov našej civilizácie, je priam unikátne a vytvára magický súzvuk a neopakovateľnú atmosféru spojenia dávnej minulosti so súčasnosťou.

Na druhom koncerte v Synagóge v Leviciach (pondelok, 3. októbra) predstavia sopranistka Gabriela Beňačková a gitarista Lubomír Brabec prierez piesňovej tvorby od monódií z čias raného baroka až po piesne a árie A. Lloyd Webera či A. Dvořáka. Gitarista, ktorý bol vždy obľúbeným partnerom speváka, nielenže sprevádzal vokálne diela harmonickým podkladom, ale často sa sám prezentoval virtuóznymi číslami v dielach Fernanda Sora, Joaquína Turinu a v prípade skvelého Lubomíra Brabca aj vlastnými kreáciami.

V utorok, 4. októbra zaznejú v koncertnej sále Nitrianskej galérie diela z piesňových cyklov Antonína Dvořáka. V podaní sopranistky Márie Tajtákovej, altistky Evy Garajovej a s klavírnym sprievodom Mariana Lapšanského  sa môžete ponoriť do autorovej originálnej hudobnej fantázie. Piesňové cykly, v ktorých osobitou hudobnou rečou – výberom melódií, rytmickou jadrnosťou, nevšednou imitačnou prácou, či umením kontrastu za použitia charakteristických znakov moravského, slovenského ale i rómskeho folklóru a vzájomného prelínania oboch spevných hlasov organicky spojených s partom klavíra vyvažuje ich jednoduchosť a prostotu osobitosťou kompozičného majstrovstva.

Pressburg Saxophone Quartet je unikátne saxofónové kvarteto, ktoré sa špecializuje najmä na autentickú interpretáciu klasickej hudby a hudobného žánru ragtime v aranžmánoch pre štyri saxofóny. V stredu 5. októbra v Starej Prachárni v Komárne zažijete okrem klasickej hudby aj predstavenie ako z roku 1916. Premietať sa bude nemá groteska so živým hudobným sprievodom saxofónového kvarteta. Pressburg Saxophone Quartet predstaví v prvej polovici koncertu klasickú hudbu od obdobia klasicizmu až po súčasnosť. Nič podobné inde nezažijete, bude to výnimočný hudobný aj vizuálny zážitok.

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom sa vo štvrtok 6. októbra naplní duchovnou hudbou v interpretácii umelcov z Poľska – sopranistiek Katarzyny Wiwer,  Adrianny Bujak-Cyran a čembalistu Andrzeja Zawisza. Na jednej strane je v programe koncertu Monteverdiho hudba interpretovaná výnimočne technicky zdatnými svetskými hudobníkmi a predurčená na predvádzanie v súkromných kaplnkách patriacich vplyvným osobnostiam, na strane druhej tu nájdeme prekrásne piesne z Kancionálu benediktínok, ktoré spievali mníšky vo svojom kostole a kláštore v opátstve Staniątki neďaleko poľského Krakova.

Harfa je jedným z najstarších nástrojov, s pomocou ktorého ľudstvo zaznamenalo historické udalosti a činy legendárnych hrdinov. Úlohu zohrávala tiež v rituálnych alebo spoločenských kontextoch. Ďalším starobylým nástrojom, ktorý pre svoj zamatový tón získal obrovskú popularitu v dobách minulých a stal sa neoddeliteľnou súčasťou európskeho hudobného repertoáru, je hoboj. Kombinácia harfy a hoboja odkrýva nevídané farebné a zvukové možnosti. Dôkazom je spojenie majstrovstva harfistky Kateřiny Englichovej a charizmy hobojistu Viléma Veverku. Presvedčiť sa o tom môžete v piatok 7. októbra v Château Belá.

Ľudová pieseň už v 19. storočí ovplyvňovala tvorbu veľkých symfonikov. Pre slovenských skladateľov zohrala dôležitú sebaidentifikačnú úlohu. V snahe vytvoriť osobitý repertoár čerpala umelecká hudba z ľudových nápevov a ich štýlov, ako aj ľudových tancov a námetov z folklóru či života na dedine. Aj pre čisto klasické obsadenie sláčikového kvarteta ľudová pieseň dodnes slúži ako nevyčerpateľná studnica inšpirácie. Podstata týchto súvislostí tkvie v spoločnej snahe skladateľov nájsť osobité formy vyjadrenia toho, čím dýcha kopcovitá slovenská zem a rázovitý človek našich hôr a dolín. Dokazuje to aj výber diel, ktoré predstaví Spectrum Quartet na koncerte 8. októbraRímsko-katolíckom kostole sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou.

4. ročník Pro musica nostra Nitriensi uzavrie v nedeľu 9. októbra slovenský medzinárodne uznávaný súbor pre starú hudbu Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka. V Rímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv. kríža v Nových Zámkoch sa môžete započúvať do vokálno-inštrumentálnej  svetskej i sakrálnej hudby 17. storočia v dielach skladateľa, hudobného teoretika, pedagóga a spisovateľa Daniela Georga Speera a výnimočného prešporského barokového skladateľa Samuela Capricorna.

Festival sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu.

Viac k jednotlivým programom a interpretom nájdete na stránkach festivalu.

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal,

v jednotlivých mestách:

Palárikovo: +421 905 425 305
Levice: www.mskslevice.sk a v Levickej informačnej agentúre
Nitra: +421 37 657 96 41
Komárno: +421 35 771 3550
Belá: +421 905 502 345

a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Aktualizované: 13. 09. 2022
x