Mária Porubčinová - soprán

Držiteľka 3. ceny z Medzinárodnej speváckej súťaže Hans Gabor Belvedere 2009 vo Viedni (Rakúsko, 2009) a víťazka Medzinárodnej speváckej súťaže v Drážďanoch (Nemecko, 2009).

x