Program

Pro Musica Nostra Nitriensi / koncert v Palárikove

Pondelok 28. 09. 2020 o 18:00

Poľovnícky kaštieľ

Lesná 700/2, Palárikovo

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Solamente naturali [profil telesa] (SK)
  Miloš Valent umelecký vedúci / husle, viola, spev
  Ján Rokyta – cimbal, flauty, duduk, klarinet, spev
  Peter Michálik – husle, spev
  Peter Vrbinčík – viola, spev
  Piroska Baranyay – violončelo
  Lumír Machek – kontrabas
  Soma Dinyés – čembalo, daf, gong, triangelVstupné:

 • Vstupenky 6,-Eur / 4,-Eur (študenti, dôchodcovia, ZŤP) si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal alebo v Poľovníckom kaštieli: +421 905 425 305
Foto: Súbor Solamente naturali

Súbor Solamente naturali

i

Naše predstavy o svete sú rôzne; sú však veľmi výrazne determinované existenciou hraníc medzi kontinentmi a štátmi. Všetky hranice však na glóbuse Zeme miznú v súvislosti s hudbou. Tá ma v každom kúte sveta rovnaké zdroje, rovnaké korene, čerpá energiu z rovnakých zdrojov. V súčasnosti narastá záujem ľudstva o etnickú hudbu a jej rôzne mutácie; silu etnika a ľudového živlu si však všímali aj hudobníci minulosti. Aj tí najväčší z veľkých vo svojej tvorbe veľmi hojne a efektne aktivizovali; patrí medzi nich aj Georg Philipp Telemann a jeho hudobno-zemepisné aktivity. Sila etnika však drieme aj v rôznych anonymných zbierkach a spevníkoch. Z nich potom môžu čerpať inšpiráciu ďalší najväčší z veľkých…

PROGRAM:

POLSKY
Georg Philipp Telemann (1681-1767)            
    Hanac I, II, III
    (z Rostockého manuskriptu)

Zbierka Nápevov starých slovenských zpjevanek od urozené Anny Szirmay rozené Keczer        
    Tanec
    Polonaise in D

Georg Philipp Telemann
    Tanec
    (z Rostockého manuskriptu)

Zbierka Nápevov starých slovenských zpjevanek od urozené Anny Szirmay rozené Keczer    
    Tanec

Georg Philipp Telemann
    Tanec
    Vivement
    (z Rostockého manuskriptu)
    
WESTY                       
Georg Philipp Telemann              
    Les  Moscovites
    L´Esperance de Mississipi

John Playford (1623-1686)                     
    A new hornpipe

Nicola Mateis (1650-1714)            
    Scotch humour

Uhrovská zbierka 1730         
    Hungaricus No. 20

MORAWKY
Anonymus
    Aria Hannaco

P. Kristian Hirschmentzl (1638-1703)
    Moravica
    Alia illepida

Zbierka Františka Bartoša, 1830    
    Balada

KURUCZKY
Uhrovská zbierka 1730        
    Tanec

Georg Philipp Telemann            
    Les Janissaires

Uhrovská zbierka 1730        
    Nota Kurucz I, II

Zbierka Nápevov starých slovenských zpjevanek od urozené Anny Szirmay rozené Keczer    
    Žela trowke

ORIENTALKY
Zbierka Nápevov starých slovenských zpjevanek od urozené Anny Szirmay rozené Keczer
    Tanec I, II

Berlínska zbierka 18. stor.        
    En Kitzvo

Zbierka Nápevov starých slovenských zpjevanek od urozené Anny Szirmay rozené Keczer
    Tanec

Uhrovská zbierka 1730        
    Melódia                                                                                                              

Georg Philipp Telemann               
    Les Turcs

x