Program

Pro Musica Nostra Nitriensi / koncert v Kostoľanoch nad Tríbečom

Štvrtok 01. 10. 2020 o 18:00

Kostol sv. Juraja Kostoľany pod Tríbečom

nad dedinou na svahu kopca, Kostoľany pod Tríbečom

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

  • Tomasz Ślusarczyk – baroková trúbka, trúbka piccolo (PL)
  • Wacław Golonka – organ pozitív (PL)

Vstupné:

  • Vstupné dobrovoľné.
i

Program:
Anonymus Španielsko (17. stor.)        
    Cantiones de clarines                 

Johann Pachelbel (1653-1706)
    Toccata a fuga in C                

Maurizio Cazzati (1620-1678)
    Sonáta Ddur La Caprara
    Allegro
    Presto
    Allegro
    Presto

Jacob Froberger (1616-1667)
    Toccata in a                     

Gottfried Kirchhoff (1685-1746)
    Prelúdium a fúga c mol                

Andrea Grossi (cca 1600)
    Sonáta                        
    Vivace
    Adagio
    Grave
    Allegro e spirito

Franz Xaver Brixi (1731-1771)            
    Prelúdium F dur                

Jeremiah Clarck (1674-1707)
    Suita D dur                    
    Preludium
    Gigue
    Horn Pipe
    Marche

Jan Křtitel Kuchař (1751-1829)
    Partita C dur                

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
    Suita Vodná hudba HWV 349
    Ouverture
    Gigue
    Air (Menuet)
    Boureé
    Marche

x