Program

Koncert v Čadci

Nedeľa 16. 06. 2019 o 16:30

Kostol sv. Bartolomeja, Čadca

Andreja Hlinku 20/13, Čadca

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Ensemble Opera Diversa
 • Gabriela Tardonová– dirigentka

Diela:

  • Musica slovaca (1975)

 • Leoš Janáček

  (1854 – 1928)

  • Suita pre sláčikový orchester

   • Moderato

    Adagio

    Andante con moto

    Scherzo. Trio

    Adagio

    Andante

 • Béla Bartók

  (1881 – 1945)

  • Divertimento pre sláčikový orchester Sz. 113 BB. 118

Vstupné:

 • vstupné dobrovoľné
i

Prelom 19. a 20. storočia zastihol strednú Európu v stave
hlbokej duchovnej krízy. Odveké ideály vädli, tvorivé systémy
predchádzajúcich epoch prestávali poskytovať dostatok energie
pre udržanie hrdého status quo, o akomsi progrese nebolo možné
uvažovať. Umelci boli preto nútení hľadať nové žriedla inšpirácie.
Mnohí z nich našli vzpruhu a silnú oporu v etnickej hudbe, vo
folklóre a ľudových tradíciách. Pochopili, že ľudové prvky dokážu
človeka spontánne motivovať a zabezpečujú aktívny kontakt
s poslucháčom, či divákom. Ľudová hudba z Čičmian a Dolného
Vadičova pomohli aj Iljovi Zeljenkovi v prekonávaní ťažkej životnej
situácie v časoch takzvanej konsolidácie po roku 1968; jeho Musica
slovaca je dnes ikonickým titulom. Ľudový element bol posvätný
už pre Leoša Janáčka; moravský skladateľ ho povýšil do stavu
záväzného kompozičného systému. V pôvabnej Suite už mnohé
naznačuje. Aj Béla Bartók sa intenzívne zaoberal podstatou
štruktúry ľudovej hudby a dokonca aj v Divertimente, skladbe,
ktorá vznikla vo veľmi neprajnom období začiatku 2. svetovej
vojny, hľadal vzpruhu vo svete hudobnej spontaneity.

x