Sprievodné podujatia

Hudba v tapisérii, Gotická kúria Kotešová.

18. jún 2021/ 17.30

Luba Suchalová Harichová kurátor  

Vernisáž výstavy združenia výtvarníkov ARTTEX.


x